ingyenes webstatisztika
Tözsdeárnyék
Magyar Englis
bordó homok kék
Mobil

Tőzsde szótár - "B" - Tőzsdeárnyék

Tőzsdei szótár - B

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Z

"B" kategória A Budapesti Értéktőzsdén kereskedett társaságok "B" kategóriájára vonatkozó szabályok: nincs korlátozás a bevezetendő részvénysorozat tekintetében, a közkézhányadról is csak felvilágosítást kell adni a Tőzsdének, ahogy a tulajdonosokról is.
B2B
(Business to business)
Két vagy több vállalat (és/vagy kormányzati intézmény) közötti elektronikus adatcsere útján létesülő üzlet, pl. elektronikus beszerzés
B2C
(Business to consumer)
Vállalatok és fogyasztók között létrejött elektronikus üzlet, pl. könyvrendelés
Back Office Elszámolás és ahhoz kapcsolódó folyamatokat végző egység.
Backwardation Az a szituáció, amikor az azonnali ár meghaladja a határidõs árat.
Baisser Olyan személy, aki a tőzsdei árfolyamok esésére spekulál.
Base Currency Bázis valuta, amelynek az értéke ki van fejezve egy másik valutában. A FOREX-en mindig valutapárokkal kereskedünk. Az első valuta a párban a bázis valuta. Az USD/JPY pár esetében az USD a bázisvaluta például; az EUR/USD pár esetében az EURO a bázisvaluta. Ha pl. EUR/USD=1.4000, az azt jelenti, hogy egy euro 1,4 dollárt ér.
Bankközi kamatláb (Inter-bank rates) A kamatláb, amin a nemzetközi bankok egymásnál betétet helyeznek el. Ez a bankközi piac alapja.
Bankközi piac Az a pénzügyi rendszer, ahol bankok és pénzügyi intézmények kereskednek egymással az egyéni befektetők nélkül. Míg számos bankközi ügyletet a bankok nagy ügyfeleinek megbízásából hajtanak végre, a legtöbb ügylet a bankok saját számláiról történik. A bankközi deviza piac forgalmához a hosszabb távú deviza befektetések épp úgy hozzá járulnak mint a nagy mennyiségű rövid távú, spekulatív forex kereskedelem. A BIS (Bank for International Settlements) tanulmánya szerint az összes forex tranzakció 50%-a a bankközi deviza piacon történik.
BÁT Budapesti Árutőzsde. 1989-ben alakult. Jelenleg három szekciója van: Pénzügyi (pl: DEM, USD), Gabona (pl: Búza, Kukorica), Hús (pl: Vágósertés).
Bázis (Basis) Az azonnali és a határidős ár közötti különbség.
Bázisár A nem hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vonatkozásában az ajánlattételi limitek, a szüneteltetés meghatározásának alapjául szolgáló érték. Általában, az utolsó záróár. Ha ez öt napos vagy régebbi, akkor a nyitó szakaszban az utolsó záróár, utána meg a nyitóár.
Bázisdeviza
(Base currency)
Az a deviza, amire a pozíció zárásakor minden tranzakciót át kell váltani.
Báziskereskedés
(Basis trading)
Ellentétes pozíciók felvétele az azonnali és határidős piacokon a bázis kedvező mozgásának reményében.
Bázispont
(Basis point)
A legtöbb deviza esetén az árfolyam negyedik tizedes helyét jelöli, és egy százalék 1/100-ad részét jelenti (0,01%). Az olyan devizák esetén, mint például a japán jen, a bázispont a második, illetve reciprok formában való jegyzés esetén a hatodik és hetedik tizedes helyet jelöli.
Beavatkozás (Intervention) Központi banki művelet, amelynek célja a deviza értékének módosítása a piacon. A megállapodáson alapuló beavatkozás (concerted intervention) kifejezés több központi banknak a devizaárfolyamok szabályozására irányuló lépését jelenti.
Bear (medve) Olyan befektető, aki árcsökkenésre spekulál.
Bear Market
(Medve Piac)
"Medve piac"- vagy csökkenő trend. Ha egy árfolyam huzamosabb ideig csökken, akkor "medve piacról" beszélünk.
Befektetési alap Befektetési alapkezelõ által működtetett vagyontömeg. Cél a minél magasabb megtérülés biztosítása a befektetési jegy tulajdonosainak. Befektetési terület szerint megkülönböztethetünk ingatlan (minimális saját tõke: 500 millió Ft) és értékpapír (minimális saját tõke: 100 millió Ft) alapokat, technikailag pedig nyílt, és a zárt végű alapokat.
Befektetési alapkezelő Egy befektetési alap mûködtetésével megbízott cég. A tõrvények számos feltételt támasztanak, az alapkezelõ cégek elé (alaptõke, személyi-tárgyi feltételek, stb) a befektetok védelme érdekében.
Befektetési bank (Investment bank) A befektetési bankok fő tevékenységi területe a vállalati kötvény és részvénykibocsátások szervezése és lebonyolítása. Persze mindez együtt jár pénzügyi elemzések készítésével, tanácsadással, és egy sor pénzügyekhez kapcsolódó tevékenységgel. Legismertebb képviselõik: Merrill Lynch, Salomon Brothers, Goldman Sachs
Befektetési jegy A befektetési alap által kibocsátott értékpapír, vagyoni jogokat biztosít az alap értékeire. Tõzsdén, csak a zárt végű alapok jegyei foroghatnak.
Befektetett eszközök A vállalkozás olyan eszközei, melyek várhatóan egy éven túl szolgálják a társaság tevékenységét.
Befektetett pénzügyi eszközök Olyan más vállalkozásokban szerzett részesedés, vagy pénzkihelyezés, mely várhatóan egy évnél hosszabb ideig szolgálja a társaság céljait.
Behozatal Import: A külföldről beszerzett áruk piaci értéke a magyar vámhatáron, a szállítással kapcsolatos összes költséget és a szállítás alatti biztosítás költségét is beleértve ( c.i.f paritás).
Behozatali index: A külföldről beszerzett, az ország vámhatárán áthaladó áruk forintban kifejezett folyóáras forgalmi értékindexének és árindexének hányadosaként számított volumenindex.
Bemutatóra szóló értékpapírok Az értékpapíroknak azon formája, amely érvényesítéséhez csak maga a dokumentum szükségeltetik.
Benchmark Összehasonlítási, viszonyítási alap, olyan adatok, melyekhez az adott időszaki számok valamilyen módon hasonlíthatóak.
Bennfentes kereskedés Olyan üzletkötés, mely bennfentes információkon alapul, tehát a piac még nem ismeri, csak a "bennfentes személyek"
Bennfentes személy - a kibocsátó, illetve a benne min. 25%-os részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkező társaság érdemi ügyintézője, vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja - a kibocsátó alaptőkéjének 10%-át elérő vagy azt meghaladó közvetlen, illetőleg közvetett részesedéssel rendelkező természetes személy; - a kibocsátóval az információ felhasználásának időpontját megelőző hat hónapon belül egyéb jogviszonyban állt személy, ha munkavégzésével összefüggésben bennfentes információhoz juthatott hozzá; - a forgalomba hozatalt, illetve a nyilvános vételi ajánlat szervezését követő egy évig a közreműködő bármely szervezet érdemi ügyintézője, vezető tisztségviselője, továbbá más olyan alkalmazottja, aki munkavégzésével kapcsolatosan bennfentes információhoz jutott; - a számlavezető hitelintézet vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja és érdemi ügyintézője; - a felsorolt személyek egy háztartásban élő közeli hozzátartozója, ill. tulajdonukban lévő vállalkozás - bárki, aki számára bennfentes információt átadtak vagy ahhoz bármi módon hozzájutott, és tudatában van a megszerzett információ bennfentes voltának
Beruházás Új tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, előállítása; meglévő tárgyi eszközök bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, felújítása; a raktárba való beszállításig végzett mindazon tevékenység, amely az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható. Az indexeket tárgyidőszaki összehasonlító áron számítjuk.
Beruházási árindex Ún. szekunder árindex, amely nem közvetlen ármegfigyelésen alapul, hanem a beruházási javakat kibocsátó ágazatok árstatisztikájának indexeit használja fel. A felhasznált primer árindexek: az építési-szerelési munkák indexei, az ipari árindexek közül a beruházási eszközindexek és a külkereskedelmi forgalomból származó eszközök (gépek, járművek stb.) egység-érték indexei. A beruházási struktúrát kifejező súlyadatok a tárgyévi éves ill. negyedéves beruházási adatgyűjtésből származnak.
Bessz (Baisse) Az árfolyamok esése a tőzsdén (szűkebben, az árfolyamok és a forgalom együttes esése)
BÉT Budapesti Értékpapírtőzsde. 1990-ben alapult, és azóta is Magyarország egyetlen értéktőzsdéje. Legfőbb szervei: Közgyűlés, Tőzsdetanács, Tőzsdetitkárság, Etikai Bizottság, Felügyelő Bizottság, Választottbíróság, és szakmai bizottságok (Kibocsátói, Kereskedési, és Elszámolási). Indexe: BUX. Jelenleg három szekciója van: Részvény: itt részvényekre, befektetési jegyekre, vállalati kötvényekre, és kárpótlási jegyre lehet azonnali üzleteket kötni; Állampapír: állampapírokkal kereskednek; és Származékos: tőzsdei termékekre lehet határidős, és opciós ügyleteket kötni. Bővebben: www.bet.hu.
Béta Egy részvény hozamváltozásának viszonya a részvénypiaci hozamváltozáshoz. Azt fejezi ki, hogy a piac egy százalékos fellendülése mekkora és milyen irányú hozamváltozást okoz egy részvénynél.
BEVA Befektetõ-védelmi alap, befektetők kártalanítására (max egy millió Ft-ig) esetleges brókercég csődök esetére.
BID (vételi ajánlat) Az a maximális összeg, amennyit egy értékpapírért a vevő az adott ügylet során hajlandó fizetni.
Bid (Vételi árfolyam) Az árfolyamjegyző (bróker) ezen az árfolyamon vásárol
Bika Gyakran utalnak bikaként a longosokra, vagyis az árfolyam-emelkedésre játszó piaci szereplőkre. A képi hasonlat onnan ered, hogy a bika a szarvaival nyomja felfelé az árfolyamokat.
Bika gyertya Egy olyan gyertya, aminél az adott időintervallumon belül a nyitó ár alacsonyabban van, mint a gyertya záró ára, tehát az árfolyam emelkedett.
Biometrikus azonosítások A személyek egyedi és hamisíthatatlan jellegzetességek alapján (retinavizsgálat, ujj- és tenyérlenyomat) történő azonosítása, amely a jelfelismerő és feldolgozó processzorok számítási sebességének és az algoritmusok hatékonyságának növekedésével mind inkább előtérbe kerül a fokozott biztonságot követelő területeken.
Blue Chip Eredetileg az IBM (innen a Blue) részvényeit hívták így, ma a tőzsdék leglikvidebb (mindig nagy forgalmú), és legnagyobb kapitalizációjú papírjainak gyűjtőneve. Szűken értelmezve a BÉT-en a következők: Matáv, Mol, OTP, Richter.
BOC A Bank of Canada rövidítése.
BOE A Bank of England rövidítése.
BOJ A Bank of Japan rövidítése.
Bollinger szalagok Egy technikai indikátor, ami a mozgóátlagok és azok szórásának kombinációja.
Bonitás Hitelképesség.
Boom A részvények hosszabb ideig tartó, nagymértékű árfolyamemelkedése a tőzsdén.
Bóvli kötvény (Junk Bond): Spekulációs fokozatú, nagy haszon lehetõségét, nagy kockázattal hordozó vállalati kötvény. Az angolszász országokban igen divatos.
Bull (bika) Olyan befektető, aki áremelkedésre spekulál, ezért vételi pizíciókat vesz fel.
Bull Market
(Bika Piac)
"Bika piac"- vagy növekvő trend. Ha egy árfolyam huzamosabb ideig nő, akkor "bika piacról" beszélünk.
Break-even Az az ár, amely mellett egy pozíció nem mutat sem nyereséget, sem veszteséget, hanem annak értéke nulla, beleértve a költségeket is (vagyis azt már kitermelte a pozíció).
Breakout Magyarul kitörés, ami akkor alakul ki, ha egy termék árfolyama átviszi felfelé az előző csúcsot (ellenállás) vagy lefelé az előző mélypontot (támasz). Ilyenkor nagy a valószínűsége a trend folytatódásának.
Bretton Woods Annak a konferenciának a székhelye, amely a világháború utáni árfolyamrendszer megteremtéséhez vezetett. Ez a rendszer az 1970-es évek elejéig változatlan formában létezett. Ez a konferencia döntött az IMF (Nemzetközi Valutaalap) létrehozásáról is. A rendszer rögzített árfolyamok rendszerét hozta létre, amelyben a devizák az aranyhoz, illetve a dollárhoz voltak rögzítve, és 1%-os ingadozás volt megengedett.
BRICS A BRICS egy nemzetközi politikai szervezet amelyet fejlődő országok alkotnak. A BRICS alapja 2010-ig a BRIC volt, amíg a Dél Afrikai Köztársaság be nem lépett. A szervezet a nevét a tagországok angol elnevezésének rövidítéséből kapta, 2012-ben 5 ország alkotja: Brazília (Brazil), Oroszország (Russia), India, Kína (China) és a Dél Afrikai Köztársaság (South Africa).
Bróker (Broker) A bróker a vevőket és eladókat hozza össze a tranzakció kezdeményezője által fizetett jutalék fejében. A brókerek nem vesznek fel piaci pozíciókat.
Bruttó felhalmozás A nemzeti számlák rendszerében számított mutató, a bruttó hazai termékből (GDP) a tárgyi eszközök bruttó felhalmozására (beruházásra) és a készletváltozásra fordított összeg. Az indexszámításhoz meghatározott bázisév árait használjuk: 1995-ig az 1991. év, 1996-tól az 1995. év a fix árbázis.
Bruttó hazai termék (GDP) belföldi felhasználása A nemzeti számlák rendszerében számított mutató, a végső (háztartások és közösségi) fogyasztásra és a felhamozásra kerülő termékek és szolgáltatások együttes összege.
Bruttó hazai termék (GDP) index Meghatározott bázisév árain értékelt, azaz fix árbázison számított index. A fix árbázisok: 1995-ig az 1991. év, 1996-tól az 1995.év.
BUBOR Budapest Interbank Offered Rate. Budapesti bankközi, referencia jellegû (ehhez viszonyítják az egyes hiteleket, pl: BUBOR +30 bázispont) kínálati kamatláb.
BUX A budapesti részvénypiac mozgását jellemzõ mutató, 1992-ben indították, bázisértéke visszamenőleg 1,000 ponton került meghatározásra 1991 január első kereskedési napjának árfolyamain.
BVPS Book Value Per Share : Egy részvényre jutó könyv szerinti érték

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Z

Tőzsdeárnyék szótár b, forex szótár, szleng, forex szótár, forex szószedet, forex szlengek, Base Currency, Bankközi kamatláb, Bear Market, Bid, Bull Market, Bázisdeviza, Inter-bank rates, B2B, B2C, Baisser, Biometrikus azonosítások, Báziskereskedés, tőzsdeárnyék, szószedet, szótár,free counters