ingyenes webstatisztika
Tözsdeárnyék
Magyar Englis
bordó homok kék
Mobil

Tőzsde szótár - "D" - Tőzsdeárnyék

Tőzsdei szótár - D

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z

DAX Németország (Frankfurt) legjelentõsebb tõzsdeindexe, 1988-ban 1000 pontról indult.
Day trade (DT) Az adott tőzsdenapon nyitott és zárt pozíció.
Day trader A napon belüli árfolyammozgásokból hasznot remélő spekuláns.
Dealer Olyan személy vagy intézmény, amely – a brókerekkel ellentétben - a tranzakciók másik oldalán áll, saját számlájára vesz és elad.
Deficit Hiány, szűkebb értelemben költségvetési hiány.
Defláció Az infláció ellentéte, az árszínvonal csökkenését jelenti. Általában a pénzkínálat (hitelezés) csökkenése, vagy a lakossági és kormányzati költekezés csökkenése okozza. A defláció, mivel alacsony keresletet jelent, általában magas munkanélküliséggel, és ez által depresszióval párosul. A jegybankok minden eszközzel próbálják elkerülni a deflációt.
Deflátor (Deflator) A reál és a nominális bruttó nemzeti össztermék közötti különbség.
Delta Megmutatja, hogy az opció alapjául szolgáló termék egységnyi változása esetén mennyivel változik az opció éréke.
Dematerializáció Az értékpapírok nem materiális formája, amikor pusztán elektronikus jelként élnek tovább. Vannak országok, ahol meg lehetett maradéktalanul valósítani (pl. Dánia), de sok helyen, még idegenkednek tõle a befektetõk.
Dematerializált értékpapír Fizikailag nem, csak értékpapírszámlákon, digitális jelként létezõ értékpapír.
Dematerializált formában előállított állampapír Az értékpapír fizikai formában nem kerül kinyomtatásra, hanem elektronikus úton rögzített és továbbított, értékpapírszámlán nyílvántartott, az értékpapír valamennyi tartalmi kellékét azonosítható módon tartalmazó adatként létezik. A Magyar Államkötvény és a Diszkont Kincstárjegy dematerializált kibocsátása esetén a KELER a forgalmazók tulajdonában lévõ értékpapírokat "A" típusú központi értékpapírszámlán, a forgalmazók ügyfeleinek értékpapírjait "B" típusú központi értékpapírszámlán tartja nyilván. Az ügyfél értékpapírja, mint elektronikus jel egyrészt a KELER központi értékpapírszámláján, másrészt az ügyfél által megbízott számlavezetonél lévõ értékpapírszámláján található meg, mely számlák egyenlegének meg kell egyeznie egymással.
Depresszió A gazdasági aktivitás elhúzódó, és elmélyülő visszaesését nevezik így. A recesszió súlyosabb formája alacsony termelékenységgel, magas munkanélküliséggel párosulva.
Derivatív termék Származtatott (határidõs, opciós) termék.
Derivatíva A határidős, és opciós instrumentumokat nevezik így.
Deutsche Börse Európa talán legdinamikusabban fejlõdõ tõzsdéje, Frankfurti székhellyel. International Exchange (iX) néven tervezték egyesülését, a nagyobb Londonnal. Legfontosabb indexe: DAX.
Devizakereskedelmi korlátozások
(Exchange control)
Az ország devizájának értékét megőrző vagy védő intézkedések.
Devizakereskedés (Foreign Exchange) Egy deviza vétele vagy eladása egy másik ellenében.
Deviza keresztárfolyam A devizák árfolyamai minden esetben párokban vannak megállapítva. Minden ügylet két külön deviza között zajlik, egyidejűleg vásároljuk az egyik devizát és adjuk el a másikat. Például ha EUR/HUF-al kereskedsz, a deviza keresztárfolyama az euró ára a magyar forinttal szemben és abban kifejezve. Az egyik devizát meg fogja vásárolni (long pozíció) mig a másik devizát el fogja adni (short pozíció).
Devizakosár (Basket) Devizák csoportja, amelyet egy adott deviza árfolyamának meghatározására használnak.
Devalváció (leértékelés) A pénz árfolyamának csökkentése a többi valutához lépest.
Devizakülföldiek Az 1995. évi XCV. törvény alapján devizakülföldinek minősül: a) az a természetes személy, akinek nincs az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyi igazolványa, illetőleg azzal jogszabály értelmében nem köteles rendelkezni, b) olyan vállalkozás és olyan szervezet - jogi formájától függetlenül -, amelynek székhelye külföldön van, c) devizabelföldi vállalkozás és szervezet külföldön működő fióktelepe, telepe, ide nem értve a külkereskedelmi szerződés teljesítése érdekében külföldön létrehozott telephelyét, d) devizakülföldinek a belföldön levő képviselete, továbbá képviselője e minőségében tett jogügyletei, cselekményei tekintetében akkor is, ha egyébként devizabelföldi, e) a vámszabadterületi társaság - a 85/A §-ban említett társaságok kivételével -, a 85. § hatálya alá tartozó társaságok és a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, ha a fióktelepet vámszabadterületen létesítették, illetve ott működik.
Dezintermediáció Az a folyamat, amelynek során a gazdaság szereplői elfordulnak a hagyományos bankoktól, és az értékpapírpiacon keresnek (és találnak) forrásokat.
Diszázsió Az ázsió ellentéte.
Diszkont kincstárjegy (DKJ) Az államadósság fedezésére kibocsátott kincstárjegy-fajta, Magyarországon a Magyar Államkincstár Államadósság Kezelõ Központja bocsátja ki a Magyar Állam nevében. Éves illetve éven belüli (nálunk 3 és 6 hónapos) kupon nélküli kötvények.
Diverzifikáció A befektetések elosztása a kockázat csökkentése céljából. A diverzifikáció megvalósítható egy befektetési kategórián belül pl. részvény, vagy különbözõ befektetési kategóriák kombinálásával; részvény, állampapír, ingatlan stb.
DJIA (Dow Jones Industrial Average) New York tőzsdéjének mozgását követni hivatott index, 1884-óta jegyzik. Jelenleg az USA harminc legfontosabb részvényének, egyszerű árral súlyozott átlaga.
Dogs of the Dow Egy befektetési stratégia, aminek a lényege, hogy év elején megvásároljuk a 10 legnagyobb osztalékhozamú részvényt a Dow Jones indexből. A portfóliót minden év elején kell felülbírálni, hogy a legnagyobb osztalék hozamú részvényeket tartalmazza.
Doji Egy olyan gyertya, aminél a nyitó és a záró árfolyam megegyezik, vagy közel azonos szinten van, miközben az adott időintervallumon belül az árfolyam magasabban és alacsonyabban is járt. Döntésképtelen gyertyának is szokták nevezni, mivel az árfolyam mindkét irányba megpróbált elindulni, de nem sikerült.
Dolgozói részvény A munkavállalóknak ingyen, vagy kedvezményesen juttatott részvények, melyeket kizárólag dolgozók, vagy volt dolgozók birtokolhatnak. Max. a jegyzett tőke 15 százalékáig bocsátható ki.
Dow 30 Gyakran csak "Dow"-ként emlegetik, a 30 legnagyobb kapitalizációjú részvényt tömörítő index. Nevét a két alkotójáról, a Wall Street Journal újságíróiról, Charles Dow-ról és Edward Jones-ról kapta. Alapvetően az amerikai részvény piac követhetőségének javítására találták ki egy olyan korban, amikor az információ-áramlás még korlátozott volt.
DPS Dividend per Share: Egy részvényre jutó osztalék
Dragonfly doji Magyarul szitakötő doji. Egy olyan doji gyertya, aminek a nyitó és záró árfolyama megegyezik, vagy közel azonos a maximum árfolyammal.
Drawdown A számla egyenlegben történt viszzaesésnek az angol kifejezése. Tehát, ha $5000-ból elveszítettünk $1000-t, akkor 20%-os drawdown-t szenvedtünk el.
Due diligence A befektetési folyamat azon szakasza, amikor a tőkét juttató fél a célvállalat vezetői által szolgáltatott információkat részletesebb elemzés alá vonja. Mindez magába foglalhatja a célvállalat meghatározó vevőivel, szállítóival, sőt néha még a legfontosabb versenytársaival való puhatolódzó elbeszélgetést, esetleg a potenciális vevőkkel vagy stratégiai partnerekkel folytatott egyeztetéseket.
Durable Goods Magyarul tartós fogyasztási cikkek. A fogyasztási cikkeknek egy kategóriája, azon termékeket takarja, amiket nem kell gyakran vásárolnunk, vagyis tartós fogyasztásra alkalmasak. Ilyenek például az otthoni és irodai bútorok, kerti felszerelések, szórakoztató elektronika, játékok, sportfelszerelések, ékszerek. E
Duration Kötvények hátralévő átlagos futamideje. A kötvény egyes kifizetéseinek jelenértéken számított relatív értékével súlyozzuk a kifizetési időpontokat. A durationt, mint az egyes kötvények kamatlábérzékenységét kifejező mutatót használják.
DWIX Magyar kincstárjegy-hozamindex, a rövid lejáratú állampapírok hozamának mérésére. 3, 6, és 12 hónapos diszkont-kincstárjegyek aukción kialakult átlaghozamait súlyozza, mégpedig időarányosan (közelebbi aukciók nagyobb súllyal).

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z

Tőzsdeárnyék szótár d, dax, day trade, dt, dealer, deficit, defláció, deflátor, delta, Dematerializáció, Dematerializált értékpapír, Depresszió, Derivatíva, Deutsche Börse, Devizakereskedelmi korlátozások, Devizakereskedés, Devalváció, Devizakülföldiek, Dezintermediáció, Diszázsió, Diverzifikáció, Dogs of the Dow, Doji, DPS, Dragonfly doji, Drawdown, Due diligence, Durable Goods, Duration, forex szótár, tőzsdeárnyék, szószedet, szótár, szleng, forex szótár, forex szószedet, forex szlengek, forex szótár, szleng, forex szótár, forex szószedet, forex szlengek, tőzsdeárnyék, szószedet, szótár,free counters