ingyenes webstatisztika
Tözsdeárnyék
Magyar Englis
bordó homok kék
Mobil

Tőzsde szótár - "H" - Tőzsdeárnyék

Tőzsdei szótár - H

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z

Határidős árfolyam (Forward Rate) A határidős árfolyamokat határidős pontokban jegyzik, amelyek a határidős és az azonnali árfolyamok közötti különbséget mutatják. A határidős árfolyam jelenlegi árfolyamból történő kiszámításához a határidős különbözetet hozzá kell adni, vagy ki kell vonni a spot árfolyamból. Az, hogy a különbözetet hozzáadni vagy levonni kell, azt a tranzakcióban érintett devizák kamatkülönbözete dönti el. A magasabb kamatszintű bázisdevizára azt mondjuk, hogy a határidős piacon diszkontja van az alacsonyabb kamatszintű devizával szemben. Ezért a határidős különbözetet levonjuk az azonnali árfolyamból. Hasonlóképpen, az alacsonyabb kamatszintű bázisdevizának prémiuma van, így a határidős árfolyamot úgy kapjuk meg, hogy a határidős különbözetet hozzáadjuk a spot árfolyamhoz.
Határidős különbözet (Forward margins) Egy deviza azonnali és határidős ára közötti különbség (diszkont vagy prémium). Általában pontokban jegyzik.
Határidős műveletek (Forward Operations) Devizatranzakciók, amelyeknél a közös leszállítási kötelezettséges teljesítése legalább két munkanappal a tranzakció megkötése után történik.
Határidős ügylet
(Forward Outright)
Deviza vételére vagy eladására vonatkozó kötelezettségvállalás adott jövőbeli dátumra vagy időszakra történo leszállítással. Az árat az azonnali árfolyam plusz/mínusz a határidős különbözet formájában jegyzik.
Határidős piac Ezen a piacon valamilyen jövõbeli szállítási határidõre adhatnak el, vagy vehetnek a befektetõk. A határidõ általában meghatározott a tõzsdei határidõs ügyleteknél (futures), míg a tõzsdén kívüliek (forward) estében nem.
Hatékony piac Egy olyan piac, ahol a jelenlegi árfolyam minden nyilvánosan elérhető információt tükröz.
Hedge -
( Fedezeti ügylet )
Olyan ügylet, mely egy másik ügylet kockázatát hivatott ellensúlyozni, vagy kiküszöbölni. Célja a meglévő nyitott pozóció kockázata ellen történő védekezés, egy ellentétes irányú - de nem feltétlenül ugyanarra a határidőre szóló - pozíció nyitásával.
HIFO Highest in first out rövidítése. Ennél a készletértékelési elvnél a legmagasabb bekerülési áras pozíciók kerülnek először lezárásra.
Hitelminősítés A nemzetközi hitelminősítő intézetek a hosszú lejáratú adósságok esetében betűsorozatokkal jelzik egy hitelfelvevő kockázati besorolását. A besorolás iránytű annak meghatározásához, hogy a befektető mekkora tartalékot képezzen az adott befektetés mellé. A Moody's besorolása: Aaa -legjobb, Aa, A, Baa, Ba, b, Caa, Ca, C- a legrosszabb.
Hitelkeret (Bank line) A bank által az ügyfélnek nyújtott hitelkeret.
Hitelkockázat
(Credit Risk)
Meglévő szerződéseken levő esetleges veszteség kockázata, amely akkor következik be, ha a másik fél nem teljesíti kötelezettségeit.
Hit the Bid Vétel az aktuális eladási, illetve eladás az aktuális vételi áron.
Hivatalos Kereskedő (Authorized Dealer) A devizapiacon kereskedni jogosult pénzintézet vagy bank.
Hossz (Hausse) Az árfolyamok növekedése a tőzsdén (szűkebben, az árfolyamok és a forgalom együttes emelkedése)
Hosszú pozíció (long) Annak a pozíciója, aki valamilyen terméket vett, s célja a késõbbi eladás.
Hozam A befektetésen elért nyereség. Általában évesíteni szokták a befektetett összegen elért nyereséget (pl.: évi 9,5%), legyen szó kamatról, osztalékról vagy árfolyamnyereségről.
Hozamgörbe Az azonos kockázatú, de különböző lejáratú hitelpapírok hozamát (belső megtérülési rátáit) mutató görbe.
Hozamgörbéből számítható kamatláb (Implied Rates) Az azonnali és határidős árfolyamok különbsége alapján számított kamatláb.
Hozammarzs Az adott értékpapírra jegyzett vételi és eladási hozam különbsége százalékpontban (bázispontban) kifejezve. Az elsődleges forgalmazók tőzsdei és KELER OTC árfolyamjegyzésük során a Diszkont Kincstárjegyek és a fix kamatozású államkötvények esetén legfeljebb 0.5 százalékpontos hozammarzsot alkalmazhatnak.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z

Tőzsdeárnyék szótár h, Határidős árfolyam, Forward Rate, Határidős különbözet, Forward margins, Határidős műveletek, Forward Operations, Határidős ügylet, Forward Outright, Határidős piac, Hatékony piac, Hedge, Fedezeti ügylet, HIFO, Hitelminősítés, Hitelkeret, Bank line, hitelkockázat, Credit Risk, Hit the Bid, Hivatalos Kereskedő, Authorized Dealer, Hosszú pozíció, long, Hozam, hozamgörbe, Hozamgörbéből számítható kamatláb, Implied Rates, Hozammarzsfree counters