ingyenes webstatisztika
Tözsdeárnyék
Magyar Englis
bordó homok kék
Mobil

Tőzsde szótár - "i" - Tőzsdeárnyék

Tőzsdei szótár - i

A  B  C  D  E  F  G  H  I J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z

Időérték Az opciós prémium belső érték feletti része.
IMF (International Monetary Fund) Nemzetközi Valutaalap.
Idegenforgalmi bevételek és kiadások egyenlege Az idegenforgalommal kapcsolatos külföldi és belföldi valutabeváltások egyenlege. (A folyó fizetési mérleg adata.)
Idegenforgalom A magyar határon áthaladó személyforgalom.
Illikvid piac (Thin market) Alacsony forgalmú piac, amelyen az eladási és vételi ár közötti spread nagy, és a kereskedett instrumentum likviditás alacsony.
IMM - (International Monetary Market) Nemzetközi Pénzügyi Piac, a Chicago Mercantile Exchange, az USA legnagyobb határidős piacának a része, amelyen számos devizával és pénzügyi határidős termékkel kereskednek.
Immobilizáció Fél dematerializáció, vagyis az értékpapír kinyomtatásra kerül, de csak egy darabban, s utána a központi értéktárban tatják, nem kerül a befektető kezébe.
Immobilizált értékpapírok Olyan értékpapírok, amelyek csak összevont címletben kerülnek kinyomtatásra. Ezen kinyomtatott összevont címletek fizikailag (tehát papír formában) nem kerülnek a befektetők birtokába.
Import Áruk, és szolgáltatások behozatala (megvétele külföldről).
In-the-money Olyan opció, amit a jelenlegi árfolyamok mellett érdemes lehívni.
Index (Tõzsdeindex) Egy piac alapvetõ mozgásáról folyamatosan tájékoztató mutató. Részvényeknél általában árfolyamindexet, kötvényeknél hozamindexet használnak.
Indikatív árjegyzés (Indicative quote) Az árjegyző nem stabil ára.
Indikátor A jelenlegi adatokból a jövőre következtető statisztikai módszerek. A technikai elemzésben az árfolyam trendek, és alakzatok előrejelzésére próbálják használni. A fundamentális elemzésben pedig a jelenlegi gazdasági mutatók segítségével próbálnak betekintést nyerni a folyamatok várható jövőbeli alakulásába.
Infláció (Inflation) Pénzromlás, az árak tartós növekedése. Az inflációt több termékcsoportra értelmezhetjük. Leggyakoribb inflációs mutatók a termelői és fogyasztói árindexek. A fogyasztói árindexből a volatilisebb energia és élelmiszerárak elhagyásával származtatják az ún. maginflációs mutatót.
Ingadozási sáv (intervenciós sáv) Az a csatorna, melyen belül egy deviza árfolyama mozoghat, a két szélén a jegybank interveniál; devizát ad el, vagy vásárol az árfolyam sávon belül tartása érdekében.
Intervenció Általában a jegybank nyíltpiaci műveletét értjük rajta, amikor devizát vesz vagy ad el, a saját deviza értékének védelmében. Intervencióról beszélünk akkor is, ha a részvénykibocsátó, vagy forgalmazó vesz vagy ad el részvényt, a részvényárfolyam karbantartása érdekében.
Initial margin Minimális kezdeti letét ami egy pozíció megnyitásához vagy fenntartásához szükséges.
Ipari értékesítés indexe Az ipari tevékenységből származó nettó árbevétel tárgyidőszaki árszinten kifejezett, összehasonlítható áras adataiból számított mutató. (Az országos összesen adatok teljeskörűsítettek. Az ágazati, szakágazati bontású adatok a 10 fő feletti; a megyei, régiós adatok a 20 fő feletti vállalkozásokra vonatkoznak.)
Ipari exportértékesítés A külföldre, illetve külföldön értékesített ipari tevékenységből származó terméknek szolgáltatásnak forintban kifejezett nettó árbevétele. Az ipar export-értékesítése tartalmazza a Magyar Köztársaság területén lévő vámszabad területi társaságok adatait is. (Az országos összesen adatok teljeskörűsítettek. Az ágazati, szakágazati bontású adatok a 10 fő feletti; a megyei, régiós adatok a 20 fő feletti vállalkozásokra vonatkoznak.)
Ipari kibocsátás Az adott országban, régióban működő gyárak, bányák és közművek összes termelését mérő mutatószám. Az ipari kibocsátás gyorsan reagál a növekvő, vagy épp zsugorodó gazdasági folyamatokra és vezető indikátorul szolgál a foglalkozatottság és a személyi jövedelmek terén.
Ipari termelõi árindex Számításához havonta mintegy 1000 az iparba (bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia, gáz-, hő- és vízellátás gazdasági ágak) sorolt vállalkozásra és közel 6000 termékre gyűjtünk adatot. A megfigyelt ár belföldi értékesítés esetén a forgalmi adó nélküli, árbevételbe beszámító árkiegészítéssel együttes alapár, külkereskedelmi értékesítés esetén a határparitásos, a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett, teljesítéskor érvényes árfolyamon forintra átszámított ár. Az index a belföldi és az exportárindexek súlyozott átlaga, az értékesítés irányonkénti összetétel-változását nem mutatja.
Ipari termelés indexe Az ipari tevékenység termelési értékének tárgyidőszaki árszinten kifejezett összehasonlítható áras adataiból számított volumenindexe. (Az országos összesen adatok teljeskörűsítettek. Az ágazati, szakágazati bontású adatok a 10 fő feletti, a megyei, régiós adatok az 50 fő feletti vállalkozásokra vonatkoznak.)
Ipari termelés Az ipari tevékenység termelési értéke, azaz az értékesítés nettó árbevétele korrigálva a saját termelésű ipari készletek állományváltozásával.
Iparűzési adó A helyi önkormányzatnak fizetendő adó, melynek alapja az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a nettó árbevétel csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és közvetített szolgáltatások értékével , valamint az anyagköltséggel. Mértékét az önkormányzatok állapítják meg, de maximum 2%-os lehet.
IPO (Initial Public Offering) Elsődleges nyilvános forgalomba hozatal.
Irányadó kamat
(Fed Fund Rate)
A Fednél elhelyezett betétek után fizetendő kamat. Nagyon fontos, sok piaci szereplő által figyelt rövid távú kamatláb.
ISIN kód (International Securities Identification Number) A kibocsátott értékpapírok egyértelmû azonosítására szolgáló nemzetközi kódrendszer.
ISM -
(Manufacturing Index)
ISM feldolgozóipari beszerzési menedzser index. Az ISM (Institute for Supply Management) által készített kérdőíves kutatás, amely során az USA feldolgozóiparában dolgozó felsővezetők nyilatkoznak a jövőt illető várakozásaikról a gyártás, új megrendelések, készletezés, foglalkoztatottság és szállítás tekintetében. Az 50 pont feletti eredmények általában növekedést, az 50 pont alatti eredmények csökkenést indukálnak.
ISM Non-Manufacturing Index Feldolgozó iparon kívüli beszerzési menedzser index. Az Egyesült Államok szolgáltató iparának felsővezetői között elvégzett kérdőíves kutatás, amelyet az ISM (Institute for Supply Management) készít el. Az ISM Non-Manufacturing index az USA gazgaságának 80%-át fedi le, míg a maradék 20%-ot az ISM Manufacturing Index adja. Az 50 pont feletti eredmények általában növekedést, az 50 pont alatti eredmények csökkenést jeleznek.
IT
(Information Technology)
Az IT szektorba sorolják az internetes és számítógépes cégeket, gyakran tágabban is értelmezik, beleértve a csúcstechnológiai és komminikációs, távközlési, stb vállalatokat is.

A  B  C  D  E  F  G  H  I J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z

Tőzsdeárnyék szótár i, Időérték, IMF, International Monetary Fund, Illikvid piac, Thin market, IMM, International Monetary Market, Immobilizáció, Immobilizált értékpapírok, Import, In-the-money, Index Tõzsdeindex, Indikatív árjegyzés, Indicative quote, Indikátor, Infláció, Inflation, Ingadozási sáv, intervenciós sáv, Intervenció, Initial margin, Ipari értékesítés indexe, Ipari exportértékesítés, Ipari kibocsátás, Ipari termelõi árindex, Ipari termelés indexe, Ipari termelés, IPO, Initial Public Offering, Iparűzési adó, Irányadó kamat, Fed Fund Rate, ISIN kód, International Securities Identification Number, ISM, Manufacturing Index, ISM Non-Manufacturing Index, IT, Information Technologyfree counters