ingyenes webstatisztika
Tözsdeárnyék
Magyar Englis
bordó homok kék
Mobil

Tőzsde szótár - "K" - Tőzsdeárnyék

Tőzsdei szótár - K

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W Z

K+F Kutatás-fejlesztés.(R&D: Research and Development)
Kamat A kamat a pénz ára, amelyet a pénz használója azért fizet, mert a pénzt a tulajdonos helyett ő hasznosítja.
Kamatarbitrázs
(Interest Arbitrage)
Azonnali vétellel és határidős eladással történő devizaváltás a magasabb kamathozamért. A kamatarbitrázs történhet befele, azaz külföldi devizából a hazaiba, illetve kifele, azaz a helyi devizából a külföldibe. Néha jobb eredményt lehet elérni határidõs eladás nélkül. Ebben az esetben az ügylet nem tekinthető teljes arbitrázsnak, mivel ha az árfolyam az arbitrázsőr ellen mozdul, a tranzakció veszteséges lehet.
Kamat fedezettség Adózás előtti erdemény+kamatfizetési kötelezettség, osztva a kamatfizetési kötelezettséggel.
Kamatozó részvény Olyan részvény, melynek tulajdonosa alapszabályban meghatározott mértékű kamatra jogosult. A magyar Gt. szerint az alaptőke 10 %-át meg nem haladó mértékben előre meghatározott kamatra jogositó részvények is kibocsáthatóak, amelyekre akkor is fizetendő kamat,ha a társaságnak nincs az adott évben eredménye.
Kamatparitás
(Interest parity)
Két deviza akkor van kamatparitásban egymással, ha a kamatkülönbözetüket kiegyenlíti a határidős árfolyamuk közötti különbség. Ha például az irányadó kamat Japánban 3%, Nagy-Britanniában pedig 6%, akkor a japán jen fonthoz viszonyított 3 százalékos határidős prémiuma esetén beszélhetünk kamatparitásról.
Kamatszelvény A kötvényeken található szelvény, melyet a kamat fizetésekor levágnak, és kifizetik az ellenértékét. Régebben kuponnak nevezték.
Kamatswap
(Interest rate Swaps)
Olyan ügylet, amelyben a kamatot lebegőről rögzítettre cserélik vagy fordítva. Az alapterméket nem cserélik el. A kamatból származó cash flow-t, legyen az kamatfizetés vagy kamatbevétel, cserélik ki.
Kapitalizáció (Piaci érték) Vállalat esetén összes részvénye szorozva az aktuális piaci árral. A tőzsdei kapitalizáció az összes tőzsdén futó cég kapitalizációjának összege.
Kapitalizáció súlyozású index Olyan tőzsdeindex, melyben a kosarat alkotó papírok kapitalizációjuk arányában szerepelnek.
Kárpótlási jegy Speciális értékpapír Magyarországon, amit azok kaptak, akiknek az eloző gazdasági rendszerben államosították a vagyonát. Részvényre, földre, járadékra váltható korlátozott mértékben, de előbb-utóbb, a kárpótlási folyamat lezárulásával el fog tűnni a piacról.
Kategória A Budapesti Értéktőzsde bevezetési és forgalombantartási szabályzata az értékpapírok bevezetési feltételeit az általános, illetve az értékpapír-sorozat fajtájától függő követelmények alapján csoportosítja. Ezen túlmenően a részvénysorozatok tekintetében kategóriánként (A,B,C) különböznek a követelmények.
Kábel Általánosan használt szakmai szleng. A forex traderek gyakran használják a kábel kifejezést az angol font és az US dollár keresztárfolyamára. A kifejezés eredete az 1800-as évekig nyúlik vissza, amikor a GBP/USD devizapár árfolyamát egy transzatlanti kábelen keresztül jutatták el az USA és Anglia között.
KELER OTC piac A Központi Elszámolóház és Értéktár Rt.-n keresztül bonyolított nem tőzsdei értékpapír kereskedelem.
KELER Rt. Központi Elszámolóház és Értéktár Rt, a brókercégek pénz és értékpapírszámláit vezeti (multilaterális nettósítás elvén). Elszámolási idő tőzsdei üzletkötéseknél: részvényeknek öt nap (T+5), állampapíroknak két nap (T+2). Az Épt. (1996. évi CXI.) tizedik részének szabályai alapján működő elszámolóház.
Kemény valuta
(Hard Currency)
Széles körben kereskedett, és más valutákra (devizákra) egyszerűen váltható fő valuta.
Kereset Az a jövedelem, amelyben a munkavállaló munkavégzésével kapcsolatban részesül, a munkavállaló által fizetett jövedelemadóval és társadalombiztosítási hozzájárulással együtt.(Lásd még a Bruttó átlagkereset címszót.)
Kereskedési rendszer Egy saját stratégia, ami alapján a kereskedők kereskednek. Lényegében egy szabály rendszer, ami kizárja az érzelmeket a döntésből.
Kereskedési könyv (Book) A dealer vagy a kereskedési pult által vezetett devizapozíciók összessége. Az aktívák és passzívák összessége. Ha a könyv átlagos futamideje rövidebb, mint az aktíváké, akkor azt mondjuk, hogy a bank short és nyitott könyvet vezet. A "passing the book" (könyv átadása) kifejezés azt jelenti, hogy a kereskedési nap zárásakor a bank pozícióival való kereskedést egy másik irodába továbbítják, például Londonból New Yorkba.
Kereskedhető mennyiség (Tradeable amount) A legkisebb elfogadható tranzakció méret.
Keresztárfolyam A nemzetközi piacokon az olyan árfolyam elnevezése, mely két deviza között áll fenn és egyik deviza sem az USD. A magyar terminológiában a fentieknek megfelelően azon árfolyamokat hívjuk keresztárfolyamnak, melyben nem szerepel a magyar forint (HUF).
Keresztárfolyamok
(Cross rates)
Két olyan deviza közötti árfolyam, amelyek egyike sem az amerikai dollár.
Keresztügylet
(Cross Deal)
A bázisdevizán kívüli két devizát magában foglaló devizaügylet.
Készletek forgási sebessége Értékesített termékek árbevétele, osztva az átlagos készletállománnyal.
Két mozgóátlag alkalmazása Vételi jelzés akkor érkezik, amikor a rövidebb mozgóátlag (kb. 15 napos) alulról metszi a hosszabb átlagot (kb. 50 napos). Eladási jelzés akkor érkezik, amikor a rövidebb átlag felülről metszi a hosszabb átlagot. Mivel sok esetben későn jelzi a trendfordulót és ezáltal veszteséget is okozhat, általában nem kizárólagos elemzési eszközként használják a mozgóátlagokat, hanem elsősorban további indikátorokkal együtt, más módszerek által adott jelzések megerősítéseként szolgálhatnak.
Kétoldalú árjegyzés
(Two Way Quotation)
Amikor egy dealer vételi és eladási árfolyamot is jegyez a devizatranzakciókhoz.
Kettős alj (double bottom) ha az árfolyam korábban elért egy minimumot, onnan megpattan, majd újra eléri a minimumot és elindul felfelé, úgynevezett kettős aljat (W) formál.
Kettős csúcs (double top) Ha az árfolyam korábban elért egy maximumot, majd onnan korrigál, ezt követően újra eléri a maximumot és onnan lefordul, úgynevezett kettős csúcsot formál (M).
Kezdeti alapletét
(Initial margin)
A devizakereskedő által a meghatározott mennyiségű deviza vételéhez vagy eladásához szükséges alapletét.
Kiigazítás (Adjustment) Hivatalos lépés fizetési egyensúlytalanság vagy a hivatalos devizaárfolyam korrigálására a belső gazdaságpolitika megváltoztatásával.
Kincstárjegy Az állam rövid távú (3, 6, és 12 hónapos futamidő) finanszírozására kibocsátott értékpapír, két fajtája a diszkont és a kamatozó kincstárjegy. Az utóbbi kifejezetten a lakossági megtakarításokat megcélzó költségvetési forrás.
Kiskereskedelem és vendéglátás forgalma Statisztikai megfigyelési tevékenységre szervezett, reprezentatív adatgyűjtésen alapszik. Az adatgyűjtés kiterjed a kiskereskedelmi, vendéglátó tevékenységet folytató szervezetekre, kivéve a piacok forgalmát, az alkalmi utcai árusok és a javító szolgáltatók tevékenységét. A mintavételi hiba 1996-ban az összes forgalom értékét tekintve 5%, a tevékenység szerint részletezett értékadatok esetében 3-19% között szóródott. A volumenindexet az összehasonlító áras forgalom adataiból számítjuk, árindexként a fogyasztói ár megfigyelés reprezentánsait és forgalmi súlyait használjuk.
Kiskereskedelmi és vendéglátóüzlet A helyileg körülhatárolt, tartós használatra épült, rendszeresen (állandó vagy ideiglenes jelleggel) nyitva tartó bolt, vendéglátóhely. Az üzletszámadatok teljes körű felvételből származnak.
Kiszorítás (Squeeze) A központi bank lépése a pénzkínálat csökkentésére a pénz árának (vagyis a kamatlábnak) az emelésére.
Kitettség (Exposure) A devizakereskedelemben a devizaárfolyam mozgása miatti potenciális nyereség vagy veszteség.
Kitörés Ha egy termék árfolyama átviszi felfelé az előző csúcsot (ellenállás) vagy lefelé az előző mélypontot (támasz). Ilyenkor nagy az esélye a trend folytatódásának.
Kivitel A külföldre értékesített áruk piaci értéke a magyar vámhatáron, beleértve az árunak a vámhatárig történő szállításával kapcsolatos összes költségét (f.o.b. paritás).
Kiviteli index A külföldre értékesített, az ország vámhatárán áthaladó áruk forintban kifejezett folyóáras forgalmi értékindexének és árindexének hányadosaként számított volumenindex.
Kiwi Az NZD/USD megjelölése. Devizakereskedők, a szlengben így hívják az NZD/USD devizakeresztet.
Klíringelszámolás Készpénz nélküli, számlaterheléssel, illetve jóváírásssal történő fizetési rendszer.
Kockázati - és magántőke (venture capital & private equity) A kockázati tõke magas kockázattal járó, tõzsdén nem jegyzett vállalatokban közepes idõtávon (leggyakrabban 3-7 évre) tulajdonossá váló professzionális szervezetek, befektetõk részesedés vásárlására fordított tõkéje, amelynek elsõdleges célja, magas hozam realizálása a kiszálláskori értékesítés, az exit során.
Kockázati tőkealap-kezelő A kockázati tõkealap mögött egy meghatározott minimális tõkét igénylõ, legtöbbször nemzetközileg elismert intézményi befektetõi hátterû, professzionális szaktudással, a befektetési döntések feletti kizárólagos joggal rendelkezõ kockázati tõkealap-kezelõ társaság áll, amely - amikor az alap(ok) nevében eljár, vagyonát kezeli, befekteti - a hosszú távú forrásbevonásra törekedve kizárólagos tevékenységet végez (tehát még befektetési alapkezelõ sem lehet egyidejûleg).
Kockázatkezelés
(Risk management)
Egy szervezet nyereségességét vagy működését fenyegető kockázatot azonosítása, elfogadása vagy csökkentése. Devizakereskedés esetén többek között az alábbiak figyelembe vételét jelenti: piaci, szuverenitási, ország-, leszállítási és hitelkockázat, illetve a másik fél kockázata.
Kockázatos pozíció
(Risk Position)
Olyan eszköz vagy kötelezettség, amelynek értéke az árfolyam- vagy kamatváltozás hatására változhat.
Konfirmáció Megerősítés, visszaigazolás. A megkötött üzletről kell konfirmációt küldeni.
Kontraktus (Contract) Tőzsdei kötésegység, a szabványosított határidős, illetve opciós tőzsdei termékre vonatkozó szabványosított kereskedési egység.
Konverzió (conversion) Amikor egy devizát átváltunk egy másikra.
Konverziós számla (Conversion Account) Általános nyilvántartási számla egy adott devizában fennálló fedezetlen pozícióról. Az ilyen számlákat pozíciós számlának is nevezik.
Korai indikátorok (Leading Indicators) A gazdasági növekedés és a teljes üzleti aktivitás változásait megelőző statisztikák, például a gyári rendelésállományok.
Korrekció (Reaction) Túlzott emelkedés vagy esés után a tőzsde (vagy csak egy részvény) árfolyama visszaesik a reálisabb árfolyamtartomány irányába.
Korreláció (Correlation) Kölcsönös viszony, egymástól való függés. Két változó közötti kapcsolat szorosságának mértéke.
Kosár Pénznemek csoportja, amit egy adott devizaárfolyam szabályozására hoznak létre.
Kötelezettség (Liability) A devizakereskedés kontextusában a le nem járt határidős vagy azonnali tranzakció keretében a másik félnek történő leszállítás kötelezettsége.
Kötelező tartalék A kereskedelmi bankok által az MNB-nél kötelezően elhelyezett tartalék, melynek mértékét a jegybank határozza meg.
Kötési árfolyam Azt az árfolyamot nevezzük így, amin az opció mögöttes termékét venni/adni lehet.
Kötési jegy (Deal Ticket) A tranzakcióhoz kötődő információ rögzítésének elsődleges módszere.
Középárfolyam A vételi és az eladási ár számtani átlaga.
Közkézhányad
(Free float)
Egy cég részvényeinek nem stratégiai befektetők kezén lévő szelete. Gyakran az öt százaléknál kisebb pakettek összessége.
Közkézhányad forgási sebessége (nap) Teljes részvényszám szorozva a közkézhányaddal, osztva az időszaki átlagos forgalommal.
Közkézhányad súlyozású index Olyan index, melyben a részvények közkézhányaduk kapitalizációjának arányában részesednek.
Központi bank
(Central bank)
Az országok fő szabályozó bankja. A központi bankok elsődleges feladata általában a monetáris politika kidolgozása és végrehajtása.
Központi költségvetési mérleg A központi költségvetés bevételeinek és kiadásainak zárt rendszerű és megfelelő csoportosításban történő bemutatása. 1995-től GFS (Government Financial Statistics) rendszerben készül (GFS: a Nemzetközi Valutaalap által kidolgozott kormányzati pénzügyi statisztikai rendszer, a gazdasági és statisztikai koncepciók, számviteli szabályok, az államháztartási szektor működési adatainak rendszerezésére szolgáló irányelvek összefoglalása).
Közvetlen árjegyzés (Direct quotation) Rögzített mennyiségű külföldi deviza jegyzése változó mennyiségű hazai deviza ellenében.
Közvetlen energiafelhasználás A végső energetikai, valamint a nem energetikai és anyagjellegű felhasználás összege, a más energiahordozóra való átalakítás céljából történt felhasználás nélkül.
Közösségi fogyasztás A nemzeti számlák rendszerében számított adat. Azon termékek és szolgáltatások értéke, amelyek a társadalom közös szükségleteinek kielégítését szolgálják, és amelyeket a központi költségvetés vagy az önkormányzat finanszíroz. A közösségi fogyasztás főbb tételei: közigazgatás, védelem, tudományos kutatás, közvilágítás, közutak fenntartása, ár- és belvízkár-elhárítása, parkfenntartás, köztisztasági szolgáltatás, földtani kutatás.
Külföldi érdekeltségű vállalkozás Az a vállalkozás, amelyben a külföldi tulajdonosi részesedés a jegyzett tőkéből eléri a 10 %-ot.
Külkereskedelemi termékforgalom indexe Az ország vámhatárán áthaladó termékek forintban kifejezett folyóáras forgalmi értékindexének és árindexének hányadosaként számított volumenindex. A forgalom folyóáras értékét hivatalos MNB-devizaárfolyamon számítjuk.
Külkereskedelmi árindex A vámeljárás keretében regisztrált forgalom forintban kifejezett érték- és mennyiségi adatok hányadosaként számított ú.n. egységérték-index (unit value). Az árindex az ún. "tiszta" árváltozáson kívül tartalmazza az egyes termékcsoportokon (cikkeken) belüli összetételváltozás hatását is.
Külkereskedelmi termékforgalom egyenlege A kiviteli és a behozatali forgalom értékének különbsége.
Krach Tőzsdei összeomlás, a részvényárak általános és nagy esése.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V W Z

Tőzsdeárnyék szótár k, K+F, kamat, Kamatarbitrázs, Interest Arbitrage, Kamat fedezettség, Kamatozó részvény, Kamatparitás, Interest parity, Kamatszelvény, Kamatswap, Interest rate Swaps, Kapitalizáció, Piaci érték, Kapitalizáció súlyozású index, Kárpótlási jegy, Kábel, KELER OTC piac, Kategória, KELER Rt., Kemény valuta, Hard Currency, Kereskedési rendszer, Kereskedési könyv, Book, Kereskedhető mennyiség, Keresztárfolyam, Tradeable amount, Keresztárfolyamok, Cross rates, Keresztügylet, Cross Deal, Készletek forgási sebessége, Két mozgóátlag alkalmazása, Kétoldalú árjegyzés, Two Way Quotation, Kettős alj, double bottom, Kettős csúcs, double top, Kezdeti alapletét, Initial margin, Kiigazítás, Adjustment, Kincstárjegy, Kiszorítás, Squeeze, Kitettség, Exposure, Kitörés, kivitel, kiwi, kiviteli index, Klíringelszámolás, Kockázati és magántőke, venture capital private equity, Kockázati tőkealap-kezelő, Kockázatkezelés, Risk management, Kockázatos pozíció, Risk Position, Kontraktus, Contract,Konverzió, conversion, Konverzió, conversion, Konverziós számla, Korai indikátorok, Leading Indicators, Conversion Account, Korrekció, Reaction, Korreláció, Correlation, Kötelezettség, Liability, Kötelező tartalék, Kötési árfolyam, Kötési jegy, Deal Ticket, Középárfolyam, Közkézhányad, Free float, Közkézhányad forgási sebessége, Közkézhányad súlyozású index, Központi bank, Central bank, Központi költségvetési mérleg, Közvetlen árjegyzés, Direct quotation, Külföldi érdekeltségű vállalkozás, Külkereskedelemi termékforgalom indexe, Külkereskedelmi árindex, Külkereskedelmi termékforgalom egyenlege, Krachfree counters