ingyenes webstatisztika
Tözsdeárnyék
Magyar Englis
bordó homok kék
Mobil

Tőzsde szótár - "L" - Tőzsdeárnyék

Tőzsdei szótár - L

A  B  C  D  E  F  G  H  I J  K L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W Z

Lebegő árfolyam (Floating exchange rate) A piaci erők által meghatározott árfolyam. Még a lebegő árfolyamok esetén is előfordulhat a monetáris hatóságok beavatkozása. Gyakori beavatkozások esetén piszkos lebegtetésről beszélünk.
Leértékelés (Devaluation) Egy deviza értékének a rögzített árfolyammal vagy sávval szembeni szándékos csökkentése, általában hivatalos bejelentés útján.
Leértékelődés (Depreciation) Egy deviza értékének piaci erők, nem pedig hivatalos kormányzati lépések hatására történo csökkenése.
Legjobb áron (At Best) A dealernek adott utasítás, hogy a lehető legjobb áron vegyen vagy adjon el.
Lépcsős kamatozású konstrukció Az ilyen kamatozású értékpapír konstrukciók esetében a futamidõ több idõszakra van felosztva. Az egyes idõszakokra a futamidõ elõrehaladtával általában növekvõ mértékû kamatszint van meghatározva, ami a teljes eltelt futamidõre vonatkozik és amit a befektetõ akkor kaphat meg, ha papírját az adott idõszakban váltja vissza. Így a befektetõ attól függõen, hogy a futamidõ kezdetétõl mennyi ideig tartja meg papírját, kap azután kamatot. Lépcsõsen emelkedõ kamatozás esetén a befektetõ papírja minél hosszabb ideig (azaz lejáratig) történõ megtartásában érdekelt (Kincstári Takarékjegy I-II, Kincstári Takarékkötvény).
Leszállítási kockázat (Delivery Risk) Annak kockázata, hogy a másik fél hajlandó, de nem képes teljesíteni az ügyletben vállalt kötelezettségeit.
Leszállítási nap
(Delivery date)
A szerződés lejárati dátuma, amikor a devizaváltás megtörténik. Az FX és pénzpiacokon értéknapnak is nevezik.
Leszámítolási kamatláb (Bank rate) Az a kamatláb, amin a központi bank hajlandó pénzt kölcsönözni a helyi bankrendszernek.
Letét karbantartás (Maintenance margin) A minimális letét, amelyet a befektetőnek a letéti számlán a nyitott szerződésekre vonatkozóan tartani kell.
Levelező Bank (Correspondent Bank) Külföldi banki képviselet, amely rendszeresen szolgáltatásokat nyújt (pl. átutalásokat végez) egy olyan banknak, amelynek nincsen fiókja az adott országban. Az USA-ban egy gyakran országon belül történik az államok közötti banki korlátozások miatt.
Leading indicators Gazdasági mutatószámok, amik segítségével a gazdasági folyamatok irányát előre lehet jelezni. Ilyenek például: infláció, kiskereskedelmi értékesítés, személyes jövedelmek, stb…
Leverage (Tõkeáttétel) Vállalati szinten, egy cég idegen tőke - saját tőke aránya. A határidős ügyleteknél, ahol nem kell kifizetni az ügylet értékét, csak annak egy részét, a margint a kifizetett pénz és az ügylet értéke közti arányt is nevezzük tőkeáttétnek (minél nagyobb, annál nagyobb a kockázat).
Levonásos önrész A biztosító a szerződésben megjelölt önrészesedés alatti károkat nem téríti meg, ezért az önrészt meghaladó károknál az önrész összegét minden kárból levonja.
Lezárás (Liquidation) Korábban megnyitott pozíciót ellentételező vagy lezáró tranzakció.
Lezárás (Offset) Határidős pozíció lezárása.
Lezárt pozíció
(Closed position)
Tranzakció, amely után az adott devizában nulla a piaccal szembeni nettó kötelezettség.
LIBOR London Interbank Offered Rate. Londoni bankközi, referencia jellegû (ehhez viszonyítják az egyes hiteleket, pl: LIBOR +30 bázispont) kínálati kamatláb.
Likviditás (Liquidity) Annál likvidebb egy piac, minél rövidebb idő alatt végrehajthatók az ügyletek (mindig van vevő és eladó), minél folytonosabb az áralakulás (nincsenek szélsőséges elmozdulások), és végül minél kisebbek a tranzakciós költségek. Részvényekre bontva is hasonlót kapnánk a likvidítás definíciójára. Budapest egyik leglikvidebb papírja általában a Matáv. Nem likvid pl. a Rizikofactory, Primagáz stb.
Likviditási mutató Forgóeszközök, osztva a rövid lejáratú kötelezettségekkel.
Limitajánlat Limitáron, vagy annál kedvezőbb feltételek mellett teljesülő ajánlat.
Limitáras megbízás
(Limit order)
Tőzsdei termék meghatározott ár alatti vétele, vagy feletti eladása a bróker részéről.
Lízing Olyan bérbevételi, illetve bérbeadási tevékenység, amelynek során a bérlő (lízingbe vevő) valamely vagyontárgyat a lízingtársaságtól használat céljára, előre meghatározott időtartamra bérbe vesz. A lízingbe vevő rendszeres, a szerződésben rögzített lízingdíj fizetésére kötelezett. A futamidő után a vagyontárgy a lízingbe vevő tulajdona lesz a maradványérték megtérítését követően. A lízingdíj az adózási szabályok figyelembevétele mellett költségként elszámolható.
Lloyds Sajátosan szervezett biztosítási piac, de gyakorlatilag nem biztosítótársaság. A szindikátusokba tömörülő name-k (nevek) a (bróker)-ek közvetítésével vállalják el a kockázatok meghatározott részét. A "nevek" csak az általuk vállalt kockázat erejéig felelnek.
LOFO Lowest in first out rövidítése. Ennél a készletértékelési elvnél a legalacsonyabb bekerülési áras pozíciók kerülnek először lezárásra.
London Stock Exchange (LSE) London tőzsdéje, Európában a legnagyobb. Többen szeretnék felvásárolni vagy egyesülni vele (svédek, németek, olaszok). Legfontosabb indexe: FTSE 100.
Longolás Árfolyam-emelkedésre spekulálás.
Longolás Részvény, árucikk vagy deviza megvétele befektetés vagy spekuláció céljából.
Lot Szerződés mérete a FOREX piacon. Többnyire 50 000 - 100 000 egységig terjed az alap deviza nemében.

A  B  C  D  E  F  G  H  I J  K L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W Z

Tőzsdeárnyék szótár l, Lebegő árfolyam, Floating exchange rate, Leértékelés, Devaluation, Leértékelődés, Depreciation, Legjobb áron, At Best, Lépcsős kamatozású konstrukció, Leszállítási kockázat, Delivery Risk, Leszállítási nap, Delivery date, Leszámítolási kamatláb, Bank rate, Letét karbantartás, Maintenance margin, Levelező Bank, Correspondent Bank, Leading indicators, Leverage, Levonásos önrész, Tõkeáttétel, Lezárás, Liquidation, Offset, Lezárt pozíció, Closed position, LIBOR, Likviditás, Liquidity, Likviditási mutató, Limitajánlat, Limitáras megbízás, Limit order, Lízing, Lloyds, LOFO, London Stock Exchange, LSE, Longolás, lotfree counters