ingyenes webstatisztika
Tözsdeárnyék
Magyar Englis
bordó homok kék
Mobil

Tőzsde szótár - "P" - Tőzsdeárnyék

Tőzsdei szótár - P

A  B  C  D  E  F  G  H  I J  K  L  M  N  O  P R  S  T  U  V  W Z

P/BV Negyedév záróárfolyama, osztva a BVPS-sel.
P/CE Negyedév záróárfolyama, osztva az értékcsökkenéssel növelt EPS-sel.
P/CF Negyedév záróárfolyama, osztva a CFPS-sel.
P/CFS (Price/Cash Flow per Share): Árfolyam/cash flow arány.
P/E Árfolyam/nyereség arány. Részvényárfolyam, osztva az egy részvényre jutó (várható) nyereséggel (EPS). Egyszerre ad képet a vállalat növekedési lehetőségeiről, tevékenységi kockázatáról és növekedési lehetőségeiről.
Paritás (Parity) Devizakereskedõk zsargonjában a korrekt piaci ár. (2) SDR vagy más rögzített árfolyam tekintetében a hivatalos árfolyam.
Paritások (Parities) Egyik deviza másikhoz viszonyított értéke.
Parkett A tőzsdeteremnek azon - a látogatótértől elkülönített- része, ahol a kereskedelem folyik.
Passzívák (Források) A vállalati vagyon eredet szerint felsorolva a mérlegben. Összértékük megegyezik az aktívákkal. Főbb forráscsoportok: saját tőke, céltartalékok, kötelezettségek, és a passzív időbeli elhatárolások.
Penny Stock A főbb tőzsdéken kívül kereskedett alacsony árfolyamú, és alacsony piaci kapitalizációjú részvények. Ezeket a részvényeket erősen spekulatívnak, és nagyon magas kockázatúnak tartják első sorban a likviditás hiánya, a széles spread, a kis kapitalizáció, és az átláthatatlanság miatt. Általában OTC-n kereskedett papírok, ezért az OTCBB vagy a pink sheets piacon kereskednek velük.
Periodicitás A chartokan több idősíkon figyeljük. Egy gyertya lehet 1 perc, 15, perc , 4 óra, 1 nap, stb. beállítása az M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 gombokkal történik.
Pénzbeli elszámolás (Cash Settlement) Határidős kontraktusok elszámolási módja, amelyben a fizikai leszállítás helyett csak a határidős és azonnali ár közötti különbséget számolják el.
Pénzbeni társadalmi juttatás A biztosítási alapon működő társadalom- és egészségbiztosítási alapból fedezett juttatás (saját jogú nyugdíj, hozzátartozói ellátások, rokkantsági és baleseti ellátás, táppénz, munkanélküli ellátás, gyermekekkel kapcsolatos juttatások), a munkaadó által dolgozóinak fizetett társadalombiztosítási juttatás (korengedményes nyugdíj, munkaadói táppénz) és a központi költségvetés vagy az önkormányzat által a társadalombiztosításéhoz hasonló események bekövetkeztekor finanszírozott azon juttatások, amelyekre a társadalombiztosítás nem terjed ki (családi pótlék, egyéb pótlékok, nevelési és szociális segélyek, ösztöndíj stb).
Pénzhányad(cash ratio) Pénzeszközök+likvid értékpapírok, osztva a folyó kötelezettségekkkel.
Pénzügyi lízing Olyan konstrukció, amelyben a lízingcég megvásárolja a szállítótól az ügyfél által igényelt lízingtárgyat, amit díjfizetés (lízingdíj) ellenében az ügyfél használatába ad. A futamidő alatt az eszköz tulajdonjoga a lízingbe adónál marad, de minden más tulajdonjoghoz kapcsolódó jogot (garanciajog, használati jog) a lízingbe vevő gyakorol.
Pénzügyi műveletek A vállalkozásnak azok a pénzügyi műveletei, melyek nem a folyamatos tevékenység végzéséből fakadnak.
Piaci ajánlat Az ajánlati könyvben a bevitel pillanatában lévő áron teljesülő ajánlat. A nem teljesülő része érvényét veszti.
Piaci megbízás Olyan megbízás, ami a legjobb elérhető piaci áron teljesül.
Piaci érték/könyv szerinti érték arány Részvény árfolyama, osztva az egy részvényre jutó könyv szerinti értékkel. Ez a mutató a részvény árfolyamát a nettó eszközértékre vetíti.
Piaci likviditás Az adott piacra bevezetett értékpapír gyors és alacsony költségek melletti értékesíthetőségét jelenti. Ennek feltétele egyrészt, hogy folyamatos legyen az áralakulás, amit kiemelt piaci szereplők folyamatos árjegyzése biztosíthat (az állampapír-piacon az elsődleges forgalmazók), másrészt, hogy egy-egy tétel értékesítése ne befolyásolja jelentősen az áralakulást, azaz a piac rendelkezzen jelentős kapitalizációjú (árfolyamértékű és volumenű) értékpapírokkal és minél több szereplővel.
PIIGS Egy rövidítés, ami a pénzügyi válság után meggyengült 5 eurozónás tagállam angol kezdőbetűjéből áll: Portugália, Olaszország, Írország, Görögország, Spanyolország.
PIP A deviza vételi és eladási árfolyamának legkisebb egységnyi változása. A legtöbb deviza esetén az árfolyam negyedik tizedes helyét jelöli, és egy százalék 100-ad részével egyenlő (0,01%).
Pip vagy point Másnéven pont, a legkisebb változás az árfolyamban. Pl. ha az EUR/USD árfolyam 1.4000-ról 1.4001-re emelkedett akkor azt mondhatjuk, hogy nőt egy pip-el vagy ponttal.
Piszkos lebegtetés (Dirty Float) A deviza lebegtetése úgy, hogy az árfolyamot a monetáris hatóság intervenciói szabályozzák.
Pivot pontok Egy technikai indikátor, amit egy pénzügyi instrumentum (részvény, devizapár, stb.) előző napi ármozgásának csúcsából, mélypontjából és záróárfolyamából számítanak ki. Elsősorban a daytraderek használják, mivel úgy tartják a Pivot Pontok azok a szintek ahol legvalószínűbb, hogy az aktuális napi trend megváltozhat. Vagyis ellenállások és támaszok alakulhatnak ki ezen pontok körül. Az interneten számos helyen találhatunk már pivot pont kalkulátorokat.
PMI - Purchasing Managers Index Beszerzési Menedzser Index. A feldolgozóipar gazdasági állapotának egy indikátora. A PMI index öt fő indikátorból áll: új megrendelések, készletek állománya, termelés, szállító teljesítések és a foglalkoztatási környezet. Ha a PMI értéke 50 feletti szám ,akkor az növekedést jelent a feldolgozóiparban az előző hónaphoz képest. Az 50 alatti érték szűkülést míg a kerek 50 változatlanságot jelent.
Pont-pip A devizák esetében az elmozdulásokat pontokban (pip) figyeljük, amik a legkisebb elmozdulások a devizák esetében, a második vagy a negyedik tizedes jegy, devizapároktól függően.
Portfólió Egyfajta \\\"kosár\\\", ami az egyes befektetők által birtokolt különböző típusú (kockázatú, hozamú, stb.) értékpapírokból és más befektetési eszközökből áll össze.
Pozíció (Position) Nettósított összes kötelezettség egy adott devizában. A pozíció lehet nulla (nincs kockázat), long (több vett deviza, mint eladott) és short (több eladott deviza, mint vett).
Pozíció pillanatnyi piaci árfolyam szerinti értékelése ---
(Mark to market)
A számlaegyenleg napi korrekciója annak érdekében, hogy a megszerzett nyereséget és elszenvedett veszteséget tükrözze; gyakran a letétek kiszámítása miatt szükséges.
Price Ár/árfolyam.
Privatizáció Állami vagyon magántulajdonba adása.
Privatizációs bevételek Az állami vagyon értékesítéséből származó bevételek azon része, amelyeket a Magyar Köztársaság éves költségvetési bevételei tartalmaznak.
Profit taking Nagy emelkedés után a befektetők realizálják a profitot (kiveszik a pénzt a részvényből vagy a tőzsdéről). Ha sokan csinálják nagy tételben akkor némi áreséssel jár együtt.
Profit warning A piac előzetes informálása egy cég profitjának kedvezőtlen (a befektetők várakozásainál kedvezőtlenebb )alakulásáról.
Prompt ügylet Azonnali ügylet
PSZÁF Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, a hazai értékpapír-és tõkepiac felügyeletét is ellátó országos hatáskörû közigazgatási szerv. Bõvebben: www.pszaf.hu
Pull (Desk) Adott devizával vagy devizákkal kereskedő csoport.
Put opció Olyan opció, ami eladási jogot testesít meg.

A  B  C  D  E  F  G  H  I J  K  L  M  N  O  P R  S  T  U  V W Z

Tőzsdeárnyék szótár p, P/BV, P/CE, P/CF, P/CFS, P/E, Paritás, Parity, Paritások, Parities, Parkett, Passzívák, Források, Penny Stock, Periodicitás, Pénzbeli elszámolás, Cash Settlement, Pénzbeni társadalmi juttatás, Pénzhányad, cash ratio, Pénzügyi lízing, Pénzügyi műveletek, Piaci ajánlat, Piaci megbízás, Piaci érték/könyv szerinti érték arány, Piaci likviditás, PIIGS, PIP, point, Piszkos lebegtetés, Dirty Float, Pivot pontok, PMI - Purchasing Managers Index, Pont-pip, Portfólió, Pozíció, Position, Pozíció pillanatnyi piaci árfolyam szerinti értékelése, Mark to market, Price, Privatizáció, Privatizációs bevételek, Profit taking, Profit warning, Prompt ügylet, PSZÁF, Pull, Desk, Put opciófree counters