ingyenes webstatisztika
Tözsdeárnyék
Magyar Englis
bordó homok kék
Mobil

Tőzsde szótár - "R" - Tőzsdeárnyék

Tőzsdei szótár - R

A  B  C  D  E  F  G  H  I J  K  L  M  N  O  P  R S  T  U  V  W Z

Rally Hirtelen történő jelentősebb áremelkedés.
Range Határidős termék adott kereskedési időszak alatti legmagasabb és legalacsonyabb ára közötti különbség.
Rating Egy médium adott célcsoportba tartozó közönségének száma (fő) / a célcsoport mérete (fő).
RAX A BÉT-en dolgozó befektetési alapok indexe. A külön indexet az indokolja, hogy a befektetési alapok nem tarthatnak egy részvénybõl 5 százaléknál többet.
RBA A Reserve Bank of Australia, vagyis az Ausztrál Nemzeti Bank rövidítve
RBNZ A Reserve Bank of New Zealand, vagyis az Új-Zélandi Nemzeti Bank rövidítve.
Realizálási ár (opció) Ár, amiért a vásárlónak joga van alapeszközt vásárolni vagy eladni.
Reáljövedelem A termékeknek és szolgáltatásoknak az a mennyisége, amelyet a háztartások az adott időszaki jövedelmükbőől - az adott árszínvonal mellett - megszerezhetnek. Számszerűen a háztartások összes jövedelmének egy meghatározott év árain kifejezett értéke, ún. reálértéke.
Reálkeresetindex A nettó átlagkereset index és a fogyasztói árindex hányadosa.
Recesszió A GDP két egymást követő negyedévi csökkenése.
Referencia államkötvények Az adott idõpontban kibocsátás alatt álló, fix kamatozású államkötvény sorozatok. Az államkötvény addig minõsül referencia államkötvénynek, amíg az államkötvény eredeti futamidejével megegyezõ futamidejû államkötvény sorozat kibocsátására sor nem kerül. A fordulónap az új államkötvény sorozat kibocsátását megelõzõ második munkanap (T+2).
Regisztrált szervezet Az adminisztratív nyilvántartásban szereplő, jogilag létező, adószámmal rendelkező egység.
Relatív árfolyam változás a BUX-hoz képest Azt mutatja meg, hogy az adott részvény hány százalékkal teljesítette túl / múlta alul a BUX adott időszaki változását.
Reprivatizáció A privatizációnak az a formája, amikor az államosított értékeket (ingatlan, gyár stb) közvetlenül a volt tulajdonosnak adják vissza.
Restriktív Megszorító. A gazadságpolitikai viselkedés azon formája, melynek célja a gazdaságban levő likviditás illetve a növekedés mérséklése. Eszközei a fiskális politika részéről elsősorban a költségvetési kiadások visszafogása illetve az elvonás fokozása, míg a monetáris politika részéről a szűkebb pénzkínálat illetve a magasabb kamatszint.
RÉSZ ajánlat Az ajánlatban rögzített feltételek mellett az ügylet részletekben is teljesülhet.
Részvény Tagsági jogot megtestesítõ értékpapír. Osztalékra, közgyûlésen való részvételre, végelszámolásban (felszámolásban) pénzre, stb. jogosít. Lehet névre, és bemutatóra szóló. Speciális fajták: elsõbbségi (osztalék, szavazati, stb.), dolgozói, kamatozó.
Részvénykönyv Egy Rt. névre szóló részvényeinek tulajdonosairól vezetett könyv.
RMAX Ez az index a rövid futamidejû állampapírok árfolyamváltozásait jelzi, kosarában a MAX index kosarából kikerülõ három hónap és egy év közötti hátralévõ futamidejû államkötvények, valamint a Diszkont Kincstárjegyek találhatók.
ROA (Return on Assets, eszközarányos nyereség) Adott negyedévvel záródó 12 hó kumulált adózott eredménye, egyszeri és rendkívüli tételekkel korrigálva, osztva az időszak átlagos eszközállományával. A vállalat eredményességét méri.
ROE (Return on Equity, saját tőke-arányos nyereség) Adott negyedévvel záródó 12 hó kumulált adózott eredménye, egyszeri és rendkívüli tételekkel korrigálva, osztva az időszak átlagos saját tőkéjével. A saját tőke (alaptőke és tartalékok) hozamát mutatja meg.
ROI -
Return On Investment
Return On Investment rövidítése. Egy befektetés hatékonyságát méri. Számítási módja: (Befektetés bevételei – Befektetés költségei)/Befektetés költségei.
Rollover Egy adott pozíció (árfolyam, hitelügylet) lejáratkori lezárása és egyidejű megújítása további időszakokra.
Round trip Adott mennyiségű deviza vétele és eladása.
Rögzített árfolyam -
Fixed exchange rate
A monetáris hatóságok által meghatározott hivatalos árfolyam. Rögzített árfolyamok esetén gyakran megengedett a sávon belüli ingadozás.
Rögzített árfolyamrendszer (Pegged) Olyan árfolyamrendszer, amelyben az egyik deviza a másikkal együtt mozog; vannak szigorúan rögzített rendszerek, és van, ahol az árfolyam adott sávban ingadozhat.
Rövidre eladás -
Short sale
Adott mennyiségű deviza eladása úgy, hogy a tranzakció időpontjában a deviza nincsen az eladó birtokában. A rövidre eladás általában árcsökkenés reményében történik.
Rövid távú kamatláb (Short-term interest rates) Általában a 90 napos kamat.
RRR -
Risk reward ratio
azaz kockázat - hozam arány, optimális esetben 1:2,1:3, vagy nagyobb, azaz akkor célszerű piacra lépni, ha pl. 100 USD dollár elvesztését kockáztatjuk meg 2-300 USD profit érdekében, ami rövid gyakorlást követően a chart-ról könnyen leolvasható.
RSI -
Relative Strength Index
Relative Strength Index rövidítése. Egy technikai indikátor, ami az utóbbi időszak emelkedését veti össze a csökkenéssel. És ezen arányszám segítségével próbálja meghatározni, hogy az adott piac túlvett, vagy túladott. Az RSI által mért skála 0 és 100 között mozoghat. A 70-es szinttől túlvettnek, míg a 30-as szint alatt túladottnak minősül az adott instrumentum.
Rugalmas árfolyam (Flexible exchange rate) Egy vagy több devizával szemben rögzített paritású árfolyamok gyakori fel/leértékeléssel. Az irányított lebegtetés egyik formája.

A  B  C  D  E  F  G  H  I J  K  L  M  N  O  P  R S  T  U V W Z

Tőzsdeárnyék szótár r, rally, range, rating, rax, rba, rbnz, Realizálási ár opció, Reáljövedelem, Reálkeresetindex, Recesszió, Referencia államkötvények, Regisztrált szervezet, Relatív árfolyam változás a BUX-hoz képest, Reprivatizáció, Restriktív, RÉSZ ajánlat, Részvény, Részvénykönyv, RMAX, ROA, Return on Assets, eszközarányos nyereség, ROE, Return on Equity, saját tőke-arányos nyereség, ROI, Return On Investment, Rollover, Round trip, Rögzített árfolyam, Fixed exchange rate, ögzített árfolyamrendszer, Pegged, Rövidre eladás, Short sale, Rövid távú kamatláb, Short-term interest rates, RRR, Risk reward ratio, RSI, Relative Strength Index, Rugalmas árfolyam, Flexible exchange ratefree counters