ingyenes webstatisztika
Tözsdeárnyék
Magyar Englis
bordó homok kék
Mobil

Tőzsde szótár - "F" - Tőzsdeárnyék

Tőzsdei szótár - F

A  B  C  D  E F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z

FDI
(Foreign Direct Investment)
Közvetlen külföldről beáramló tőkebefektetés, melynek nem része a portfolióbefektetés.
FED
(Federal Reserve System)
Az Egyesült Államok jegybankjának szerepét betöltõ intézmény.
Fedezet különbözet (Covered Margin) Két különböző devizában jegyzett pénzügyi instrumentum közötti kamatkülönbözet a devizakockázat fedezésére szolgáló határidős devizaügylet költségének figyelembevétele után.
Fedezeti mutató A bruttó fedezeti összeg, osztva a nettó árbevétellel.
Fedezeti ügylet (hedge) Olyan ügylet, mely egy másik ügylet kockázatát hivatott ellensúlyozni, vagy kiküszöbölni. Célja a meglévő nyitott pozóció kockázata ellen történő védekezés, egy ellentétes irányú - de nem feltétlenül ugyanarra a határidőre szóló - pozíció nyitásával.
Fedezeti összeg Nettó árbevétel, mínusz közvetlen költségek.
Fedezetlen (Uncovered) Nyitott pozíció.
Fedezett arbitrázs
(Covered Arbitrage)
Két különböző devizában jegyzett pénzügyi instrumentum közötti arbitrázs, amelynél határidős devizapozícióval fedezik a devizakockázatot.
Fedezett pozíció
(Hedged position)
Ugyanannak a devizának egy darab nyitott vételi pozíciója és egy darab nyitott eladási pozíciója.
Fej- váll alakzat
(Head and Shoulders)
A technikai elemzők által használt, trendfordulót jelző alakzat. Az árfolyam egy ideig emelkedett (ez a bal váll), majd a profitkivét miatt csökkent vagy szinten maradt. Ezt követően az árfolyam meredeken emelkedett (fej), majd a profitkivét miatt a váll szintjéig zuhant vissza. Ekkor a mérsékelt emelkedés vagy oldalazás a közelgő nagy esést jelzi. A nyakvonal elesése eladási jelzés.
Felár (Agio) Devizák értékkülönbözete. A készpénzre váltás, vagy gyenge deviza erős devizára váltásának százalékos költségét is jelentheti.
Felértékelés (Revaluation) A devizaárfolyam hivatalos lépés következtében történő emelkedése.
Felértékelődés (Appreciation) Piaci kereslet, nem pedig kormányzati beavatkozás hatására történő devizaerősödés.
Felfüggesztés Túl nagy árfolyam elmozdulás esetén, megelőzve a krachot és lehiggasztva a brókereket, automatikusan szünetel az adott részvény kereskedelme a BÉT-en. Ideiglenes, maximum 15 perces szünet akkor lép életbe, ha egy részvény legalább 10, legfeljebb 20 százalékkal (a BUX indexkosárban lévő részvényekre: legalább 8, legfeljebb 15 százalék) mozdul el a bázisártól. Egész napos szünetet akkor rendelnek el, ha legalább 20 százalékkal (BUX kosárban legalább 15 százalék) megy fel-le egy részvény ára a bázisárhoz képest.
Fibonacci Retracement Annak a valószínűségére épít, hogy egy pénzügyi eszköz árfolyama az eredeti mozgásának a nagy részét visszaadja (korrekció) és a kulcs Fibonacci szintek körül talál támaszra vagy ellenállásra, mielőtt újra elindulna az eredeti irányba. A csúcstól vagy a mélyponttól számított korrekció mértékénél a kulcsszintek: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% és 100%. A gyakorlatban csak annyit kell tennünk, hogy egy grafikonra ráhelyezzük az indikátort a trenddel ellentétesen, vagyis a korrekció irányával megegyezően.(mivel azt vizsgáljuk mekkora korrekció történt). Sok kereskedő ezen szintek alapján helyezi el be és kiszállási megbízásait.
Fibonacci számsor Leonardo Fibonacci egy olasz matematikus volt, aki a 12. században született. Nevéhez kötődik a "Fibonacci számok" feltalálása, ami olyan számok sorozata, ahol minden egymást követő szám az előző kettőnek az összege. pl. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, stb. Ezek a számok kölcsönös kapcsolatban állnak, annak a ténynek köszönhetően, hogy bármelyik szám nagyságrendileg az 1,618szorosa az azt megelőzőnek. És hogy mire használjuk a Fibonacci számokat a technikai elemzésben? A trendekben bekövetkező árfolyam-változások közelítenek a Fibonacci tanulmányok által meghúzott vonalakhoz. Négy fő fajtája van: arcs, fans, retracements, and time zones.
Fibonacci szintek Természettudományos megfigyelésen alapuló számsorozat, ami sokak által használt tőzsdei indikátorként funkcionál, beállítása igen egyszerű az Mt4 platform segítségével.
FIFO First in first out rövidítése. Ennél a készletértékelési elvnél a pozíciók a megnyitás sorrendjében záródnak.
Fill or Kill Olyan megbízás, amely vagy haladéktalanul teljesül, vagy haladéktalanul törlődik.
Fisher hatás
(Fisher Effect)
A kamatlábak és az árfolyammozgások között fennálló kölcsönhatás, amely szerint ideális esetben a kamatkülönbséget az árfolyammozgások azonnal követik. Fizetési mérleg (Balance of Payments) - Egy ország adott idõszak alatt történõ gazdasági tranzakcióinak rendszeres feljegyzése. (1) A kifejezést gyakran használják: (i) "folyószámla" fizetési mérlegére; vagy (ii) a folyószámla és bizonyos hosszú távú tõkemozgások együttesére. (2) A külkereskedelmi mérleg, a folyó fizetési mérleg, a tõkeszámla és a láthatatlan tételek együttese, amelyek a fizetési mérleget adják ki. A tartósan deficites fizetési mérleg a tõkemozgások korlátozásához vagy a deviza leértékelõdéséhez vezethet.
Fiskális politika Költségvetési politika. Az állam, az adók, a kiadások (elsősorban beruházások) révén, és a deficit alakításával befolyásolhatja a gazdaságot.
Fitch A Fitch Ratings egy nemzetközi hitelminősítő intézet, egyike a három legnagyobb hitelminősítőnek. Hosszútávú értékelései során AAA és NR közti besorolásokat, míg rövidtávú értékelései során F1+ és D közti osztályzatokat ad.
Fizetési mérleg
(Balance of Payments)
Egy ország adott időszak alatt történő gazdasági tranzakcióinak rendszeres feljegyzése. (1) A kifejezést gyakran használják: (i) "folyószámla" fizetési mérlegére; vagy (ii) a folyószámla és bizonyos hosszú távú tõkemozgások együttesére. (2) A külkereskedelmi mérleg, a folyó fizetési mérleg, a tőkeszámla és a láthatatlan tételek együttese, amelyek a fizetési mérleget adják ki. A tartósan deficites fizetési mérleg a tőkemozgások korlátozásához vagy a deviza leértékelődéséhez vezethet.
Fix ajánlat A bróker közvetlenül küld ajánlatot kollegájának, amit csak a meghívott lát, és csak neki áll jogában elfogadni azt. Fix ajánlatot kizárólag a szabad szakaszban lehet kötni, és ha létrejön az ügylet, nem vehet részt a záróár meghatározásában. Minimális mennyiség hazánkban: "A" kategóriában 100 millió Ft, egyébként 25 MFt.
Fix kamatozás Az értékpapír kamatfizetésének mértékét a kibocsátáskor rögzítik.
Fix költség Olyan költségeket foglal magába, melyek függetlenek a termelési mennyiségektől.
Fogyasztói árindex Az infláció mérőszáma. Az árreprezentánsok egyedi árindexeinek súlyozott átlaga, amit a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően számítunk. A reprezentatív megfigyelés kb. 8000 gazdasági egységre (üzlet, szervíz, piac stb.), kb. 1800 termékre, szolgáltatásra (ú.n. reprezentánsra) terjed ki. Havonta reprezentánsonként 30-150, összesen pedig százezernél több árat gyűjtünk. Az árindex számításhoz a reprezentánsról az országos mintában összegyűjtött valamennyi ár egyszerű számtani átlagát és az ebből számított egyedi árindexet - a reprezentáns tárgyidőszaki és bázisidőszaki árának hányadosát - használjuk. A fogyasztói árindex a reprezentánsok egyedi árindexeinek súlyozott átlaga. A súlyok a két évvel korábbi háztartási költségvetési megfigyelésből származnak (így pl. 1996-ban az 1994. évi súlyokat használtuk).
Folyó fizetési mérleg A reálgazdasági és a pénzügyi tranzakciókat foglalja magában. Főbb jogcímek: az áruforgalom (külkereskedelmi áruforgalom, árutőzsdei forgalom, áruforgalomhoz kapcsolódó bevételek és kiadások); a szolgáltatások forgalma (mint pl. bérmunkadíj, javítási díj, szállítás, idegenforgalom, távközlés, posta, építés-szerelés, biztosítási díjak, pénzügyi szolgáltatások, kormányzati szolgáltatások stb.); a jövedelem átutalások (mint pl. egy évnél rövidebb ideig dolgozó külföldi munkavállalók keresete, a közvetlen tőkebefektetések jövedelmei, a tulajdont megtestesítő értékpapír befektetések osztalékai, éven túli kötvények kamatai stb.); a viszonzatlan (egyoldalú) folyó átutalások (mint pl. hosszabb ideig külföldön dolgozók illetmény-átutalásai, nem-rezidensek által fizetett jövedelemadó, örökösödési- és egyéb adó, stb.).
Folyószámla
(Current Account)
Az ország exportból és importból, illetve az olyan egyoldalú transzferekbõl, mint a segélyekbõl és egyéb viszonzatlan átutalásokból keletkezõ nemzetközi fizetéseinek nettó egyenlege. A tõkemûveleteket nem tartalmazza. FOMC - Federal Open Commitee - A Fed nyíltpiaci bizottsága, amely a pénzkínálati célokat meghatározza, és az irányadó kamat segítségével megvalósítja azokat.
FOMC -
Federal Open Commitee
A Fed nyíltpiaci bizottsága, amely a pénzkínálati célokat meghatározza, és az irányadó kamat segítségével megvalósítja azokat.
Fordítva jegyzett deviza (Reciprocal currency) Olyan deviza, amit dollár/deviza formában jegyeznek a szokásos deviza/dollár forma helyett. A font a leggyakoribb példa erre.
Foreign Exchange Market Bankközi devizapiac.
Forex (FX) A devizapiac gyakran használt neve. - Azt a piacot, tőzsdét jelenti, ahol devizákkal kereskednek. A számítógépes devizakereskedelem magába foglalja a világ legnagyobb, legdinamikusabb tőkepiacát, ahol a napi forgalom az 1,9 triliárd US dollárt is meghaladja. A kereskedésnek nincs egy központi helye, mint például a részvénypiacoknál. Mindenki ugyanoda kapcsolódik be, beleértve a világ pénzügyi központjait is (London, New York, Tokió , Zürich, Frankfurt, Hong Kong, Singapore, Párizs és Sydney) és a kereskedés folyamatos, 5 napon keresztül, napi 24 órában, vasárnap délutántól az amerikai piacok zárásáig pénteken.
Forex Club A fõ pénzügyi központokban mûködõ csoportok, amelyek célja a devizakereskedõ dealerek oktatásának és egymás közötti érintkezésének elõsegítése az Association Cambiste International szervezet égisze alatt.
Forex azonnali ár Azt az árfolyamot jelenti, amin jelenleg adni vagy venni lehet egy devizát. Az egyéni számlájukon kereskedő személyek általában így kereskednek és nem pedig a határidős árakon. Az ár minden esetben két oldalból áll: egy vételi (bid) és egy eladási (offer vagy ask).
Forex piac Azokat az órákat jelenti, amikor a résztvevők adhatják, vehetik, válthatják és spekulálhatnak a devizákkal. A forex tőzsde 24 órás piac és a hét 5 napján nyitva tart. A devizapiac kereskedelmi bankokból , jegybankokból, befektetési alapokból, kereskedelmi vállalatokból, brókerekből és befektetőkből tevődik össze. A nemzetközi devizapiac nem egy tőzsdéből áll, hanem inkább a tőzsdéknek és a brókereknek egy globális hálózatából. A különböző időzónáknak köszönhető a 24 órás kereskedés.
Forex piac nyitva tartása Azokat az órákat jelenti, amikor a résztvevők adhatják, vehetik, válthatják és spekulálhatnak a devizákkal. A forex tőzsde 24 órás piac és a hét 5 napján nyitva tart. A devizapiac kereskedelmi bankokból , jegybankokból, befektetési alapokból, kereskedelmi vállalatokból, brókerekből és befektetőkből tevődik össze. A nemzetközi devizapiac nem egy tőzsdéből áll, hanem inkább a tőzsdéknek és a brókereknek egy globális hálózatából. A különböző időzónáknak köszönhető a 24 órás kereskedés. A főbb pénzügyi központok kereskedési órái itteni idő szerint: New York: 14 órától 23 óráig Tokió: 1 órától 10 óráig Sydney: 2 órától 8 óráig London: 9 órától 18 óráig
Forgalom Egy nagyon fontos technikai indikátor. A nagy forgalom megerősíti a mozgás irányát, azt jelenti, hogy ténylegesen vevők, vagy eladók jelentek meg a piacon.
Forgalomsúlyozású index Olyan index, melyben a papírok forgalmuk arányában szerepelnek, tehát a nagyobb forgalmú részvények súlya nagyobb.
Forgóeszköz Azok az eszközök, melyek előre láthatólag egy évnél kevesebb ideig szolgálják a vállalkozás céljait.
Források (Passzívák) A vállalati vagyon eredet szerint felsorolva a mérlegben. Összértékük megegyezik az aktívákkal. Főbb forráscsoportok: Saját tőke, céltartalékok, kötelezettségek, és a passzív időbeli elhatárolások.
Free float (Közkézhányad) Egy cég részvényeinek nem stratégiai befektetők kezén lévő szelete. Gyakran az öt százaléknál kisebb pakettek összessége.
Front office Az üzletkötéssel, értékesítéssel foglalkozó részlegeket hívják így a pénzügy intézményeknél.
FTSE 100 Financial Times Stock Exchange, London részvényindexe.
Fundamentális elemzés (Fundamental Analysis) A tőzsdei jellegű termékek árfolyam elemzésének egyik fő ága. Módszere az adott termék keresletére és kínálatára ható gazdasági, társadalmi, politikai tényezők vizsgálata. A forex piac esetében az egyéni befektetők inkább a technikai elemzést szokták használni.
Fundamentumok (Fundamentals) A deviza relatív értékét alakító főbb gazdasági tényezők. Idetartoznak az infláció, a gazdasági növekedés, a kereskedelmi egyenleg, az államháztartás egyenlege és a kamatláb.
Futures (határidős ügylet) Származékos ügylet, a szerződő felek megállapodnak az alaptermék jövőbeni árában és szállítási határidejében, tőzsdéken forgalmazott termékek.
FX - Forex Devizakereskedelem.

A  B  C  D  E F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z

Tőzsdeárnyék szótár f, forex szótár, forex szótár, szleng, forex szótár, forex szószedet, forex szlengek, tőzsdeárnyék, szószedet, szótár,fdi, fed, Fedezet különbözet, hedge, Fedezeti ügylet, Fedezeti mutató, Fedezett arbitrázs, Fedezett pozíció, Fej- váll alakzat, Felár (Agio), szótár, szleng, forex szótár, forex szószedet, Fibonacci Retracement, Fibonacci szintek, fifo, Fill or Kill, Fisher hatás, Fiskális politika, Fitch, FOMC, Forex, Forex club, Forex piac, Forex azonnali ár, Forex piac nyitva tartása, orgalomsúlyozású index, Free float, Fundamentumok, Futures (határidős ügylet), FX - Forex, tőzsdeárnyék, szószedet, forex szlengek,free counters