ingyenes webstatisztika
Tözsdeárnyék
Magyar Englis
bordó homok kék
Mobil

Tőzsde szótár - "M" - Tőzsdeárnyék

Tőzsdei szótár - M

A  B  C  D  E  F  G  H  I J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W Z

M0 (Monetáris bázis) Készpénz plusz hitelintézeti jegybanki tartalék.
M1 Bankrendszeren kívüli készpénz plusz látra szóló forintbetétek.
M2 M1 plusz látra szóló devizabetétek plusz lekötött forint- és devizabetétek.
M3 M2 plusz a kereskedelmi bankok által kibocsátott banki értékpapírok.
MACD - Moving Average Convergence/Divergence A MACD trend változását mutatja, valamint a változás irányát jelzi, ennek segítségével határozza meg a vételi és eladási jelzéseket, valamint a túlvett és a túladott szinteket.
Az MACD gyakorlatilag két exponenciális mozgóátlag százalékosan vett különbsége, azaz egy hosszabb és egy rövidebb periódusú mozgóátlagra van szüksége a függvénynek. Az MACD 0 fölé emelkedik akkor, amikor a rövidebb periódusú mozgóátlag a hosszabb periódusú mozgóátlag fölé kerül, ami vételi jelként értelmezhető. Ez persze fordítva is igaz, vagyis amikor a rövidebb periódusú mozgóátlag a hosszabb periódusú mozgóátlag alá kerül, akkor az MACD értéke 0 alatti lesz, és ez jelzi az eladást.
A még jobb használhatóság kedvéért a függvény berajzolja az MACD exponenciális mozgóátlagát is. Ezt nevezzük az MACD szignál vonalának, vagy jelzővonalának. A szignál vonal még pontosabb jelzést ad a vételi és eladási szintek meghatározásához. Vételi és eladási jelzések.
Az MACD használata során három féle módon tudjuk értelmezni a vételi és az eladási jelzéseket.
- 1. Az MACD keresztezi a szignál vonalat Ez a legegyszerűbb módszer, aminél csak azt kell figyelni, hogy az MACD mikor keresztezni a jelzővonalat, illetve mikor megy 0 fölé, vagy alá. Vételi jelzést akkor mutat a függvény, amikor az MACD alulról átszeli a szignál vonalat, vagy pedig 0 fölé kerül. Eladási jelet pedig akkor kaphatunk, ha az MACD vonal a szignál vonal alá, vagy pedig a 0 érték alá csökken. Annál erősebb az eladási jelzés, minél magasabban metszi a két vonal egymást a 0 fölött. Ez persze fordítva is igaz, vagyis annál erősebb a vételi jel, minél alacsonyabban van a metszéspont a 0 alatt.
- 2. Túlvett és túladott szintek Szintén használható a túlvett és túladott szintek meghatározásához az MACD függvény. Amikor ugyanis a rövidebb periódusú mozgóátlag jóval magasabbra emelkedik, mint a hosszabb periódusú, vagyis az árfolyam magasra szökik, akkor az MACD is növekedni kezd, és azt jelzi, hogy hamarosan visszatér az árfolyam egy reálisabb szintre.
- 3. Konvergenciák és divergenciák Negatív divergenciának, vagy bearish divergenciának nevezik azt az esetet, amikor az MACD vonala folyamatosan csökken, és egyre alacsonyabb szintekre kerül, miközben a részvény árfolyama nem állít fel újabb mélypontokat. Ennek analógiájára pozitív, vagy bullish divergenciáról beszélhetünk, ha az MACD emelkedik és újabb és újabb csúcspontjai vannak, miközben az árfolyam nem állít fel újabb csúcsokat.
Marge A vételi és az eladási ár különbözete, ez az árfolyamjegyző haszna.
Margin Fedezeti követelmény, letét egy adott pozíció felvételéhez.
Margin/ fedezeti igény Egy adott pozíció megnyitásához szükséges pénzmennyiség.
Margin call A bróker vagy dealer felhívása további letét elhelyezésére; általában akkor történik, amikor a kedvezőtlen árfolyammozgások miatt a befektető számláján jelentős veszteség keletkezik.
Margin szint Általában a megfelelő tőkefedezet 100%-os szint felett található. Amennyiben a szint 100% alá csökken, érdemes a veszteségből bizonyos részt elkönyvelni, amivel nemcsak tőkét szabadítunk fel, hanem megelőzzük a további veszteség realizálását, adott esetben a teljes számla elveszítését, mivel amennyiben a fedezet 30% alá csökken, úgy a rendszer zárja veszteséges pozíciónkat. Amennyiben több nyitott pozícióval rendelkezik, úgy a rendszer a legnagyobb veszteséggel járó pozíciót zárja először.
Market-Maker "Piac teremtő" - lehet cég, vagy magánszemély aki bármikor hajlandó eladni és venni ezzel biztosítva a piaci likviditást, bevétele az eladási és vételár közötti különbségből származik. (pl. mint egy valutaváltó).
Market order Piaci áras megbízás.
MAX composite A MAX Composite index a MAX index, és az RMAX indexek piaci súlyok alapján kialakított átlaga. A MAX Composit index tartalmazza az elsõdleges forgalmazói rendszerben szereplõ államkötvényeket és Diszkont Kincstárjegyeket, így az állampapír-piac egészét jellemzõ mutató.
MAX index idősoros adatai Ezek az adatok a naponta kiszámított MAX index értékeket jelentik. A MAX index értékek tehát visszamenőlegesen is, bármely napra (1996.12.31-ig visszamenően) visszakereshetőek.
MAX A MAX index értékindex, amelynek "kosarában" az egy év feletti hátralévõ futamidejû, fix kamatozású Magyar Államkötvények találhatók. Az index a kosarában található egy évnél hosszabb futamidejû állampapírok árfolyamváltozásait mutatja meg. Az egyes kötvények az aukciókon értékesített mennyiségük arányában vesznek részt az indexképzésben.
Másik fél (Counterparty) Az árfolyamügyletben szereplő másik szervezet vagy fél.
Medián nagyság szerint a statisztikai sor közepén helyezkedik el, azaz ugyanannyi kisebb és nagyobb érték található nála
Medve gyertya Egy olyan gyertya, aminél az adott időintervallumon belül a nyitó ár magasabban van, mint a gyertya záró ára, tehát az árfolyam csökkent.
Medve piac (Bear market) Általánosan csökkenő árak tartós időszaka.
Megadott időpontig érvényes ajánlat Ajánlatkor meghatározott, de legfeljebb 30 napig érvényes ajánlat, az automatikus kereskedési rendszerben.
Megbízás Egy adott termék vételére vagy eladására irányuló ügylet indítása, ahol a pontos mennyiség és minden egyéb szükséges paraméter definiálva van.
Megszorítás Az adott ország kormányának azon lépéseit hívjuk így, amik segítségével megpróbálják a kiadásokat csökkenteni, hogy lefaragják a költségvetési hiányt, ezzel biztosítva a hitelezőiket, hogy vissza tudják fizetni a kölcsönöket.
Megtakarítás A nemzeti számlák rendszerében számított adat, a háztartások rendelkezésre álló jövedeleméből a fogyasztás finanszírozása után fennmaradó összeg. Ez fejezi ki azt a jövedelmet, amelyet a háztartás felhalmozásra (állóeszköz, készlet) és pénzügyi eszközök (bankbetét, értékpapír stb.) beszerzésére fordíthat.
Mellőzött deviza (Sidelined) Olyan fő deviza, amelyben alacsony forgalom van azért, mert a piac másik devizapárra koncentrál.
Menedzselt lebegtetés (Managed float) Olyan árfolyamrendszer, amelyben a monetáris hatóság rendszeresen beavatkozik a piacon, hogy stabilizálja az árfolyamot vagy valamilyen irányba mozdítsa azt.
Mérleg A mérleg olyan kétoldalú kimutatás, amely egy adott időpontra vonatkozóan pénzértékben tartalmazza a vállalat javait összetétel és eredet szerint. Egyik oldalt az eszközök, másikon a források, ezek értéke megegyezik.
Mérleg szerinti eredmény Az az eredménykategória, melyben minden egyes, az adott időszakot érintő tételt figyelembe vesznek. Az adózás előtti eredményt csökkentik az adófizetési kötelezettséggel, valamint a fizetendő osztalékkal.
Mérlegfőösszeg A mérlegben szereplő összes eszköz, vagy forrás összege.
Mezõgazdasági termékek termelése Földterülettel rendelkező és állatot tartó gazdasági szervezetek növénytermelési és állattenyésztési tevékenységének bruttó termelési értéke.
Mezõgazdasági termékek termelési indexe A mezőgazdasági termékek fix árbázisú bruttó termelési értékéből számított volumenindex. 1995-ig az 1991.év, 1996-tól az 1995. év képezi a fix árbázist.
Mezõgazdasági termelõi-felvásárlási árindex 168 mezőgazdasági termékre kiterjedő megfigyelés alapján számított mutató. A havi adatok Laspeyres-féle bázisidőszaki súlyozású indexek. Az éves index Fisher-féle, az átlagárak tárgyévi és előző évi mennyiségekkel súlyozott indexeinek mértani átlaga.
Mezzanine A mezzanine a vállalat számára juttatott nem amortizálódó, alárendelt kölcsöntőke, amely a rendelkezésre álló, széles körű instrumentumok tárházát sokoldalúan és rugalmasan ötvözi. Szűkebb értelemben a saját és idegen tőke között átmenetet képező hibrid instrumentum, amely többnyire a hitelezői jogviszonyhoz kapcsolódó törlesztőrészletek mellett tulajdonviszonyt megtestesítő opciós komponenst is tartalmaz.
Mikroökonómia (Microeconomincs) A gazdaság és a gazdasági tevékenység különálló individuumok (cégek, fogyasztók) szerinti vizsgálata.
MIND ajánlat Csak az ajánlati mennyiség maradéktalan kielégítésével teljesíthető (azaz nem lehet részekben eladni/megvenni).
Minimális ármozgás (Minimum price fluctuation) Határidős kontraktusok esetén a lehető legkisebb változás a piaci árban.
Minimális mennyiségű ajánlat Csak az állampapír szekcióban fordul elő, és csak az állampapír árjegyző tehet ilyen ajánlatot. Nevéből adódóan meghatározott minimális mennyiségenként vehető/adható el, akár több részletben.
Minősítés (Rate) Hitelképesség értékelése.
MKIK Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.
MMTS A BÉT számítógépes kereskedési rendszere, melynek hatására a tőzsdeterem kiürült, a brókerek kizárólag irodájukból kötnek üzleteket.
MNB Magyar Nemzeti Bank, Magyarország jegybankja.
Monetáris bázis (Monetary Base) A forgalomban levő készpénz és a kereskedelmi bankoknak a központi banknál elhelyezett kötelező és azon felüli betéteinek összege.
Monetáris politika A gazdaság pénzügyi szabályozása, főszerepben a jegybankkal. Monetáris politika főbb területei a pénz és hitelállomány nagyságának változtatása, valamint a kamatláb, és az árfolyam-szabályozás. Eszközei jellemzően: a nyíltpiaci műveletek (valuta, vagy állampapír vásárlás), jegybanki alapkamat és a kötelező banki tartalékráta megváltoztatása.
Money Flow Index (MFI) Momentum indikátor, amely méri milyen erősséggel folyik a pénz az adott értékpapírba és az értékpapírból. Nem csak az árfolyamot, hanem a mennyiséget is használja. Az indikációként az >80 vagy <20 értékeket használják, továbbá az oszcillátorok trendje és az árfolyam trendje közötti divergencia.
Money management A pénzkezelés lényege, hogy maximalizáljuk az elérhető profitot miközben minimálisra csökkentjük a kockázatot. A befektetési folyamat része, mely meghatározza mekkora összegű tranzakciókat bonyolítsunk.
Momentum A momentum egy oszcillátor, mely egy meghatározott időszak árfolyamváltozásának rátáját méri, közelebbről azt, hogy a csökkenő vagy emelkedő árfolyamok egyre gyorsulva vagy egyre lassulva változnak.
A Momentum úgy számítható, hogy az aktuális árfolyamot le kell vonni egy meghatározott időszakkal korábbi árfolyamból. Ez a pozitív vagy negatív különbözet kerül ábrázolásra a grafikonon.
A Momentum jelzi a túlvett és a túladott piacot.
Akkor beszélünk túlvett vagy túladott piacról, ha az árfolyamok rövid időn belül túl hevesen emelkednek vagy csökkennek, ezért korrekcióra lehet számítani.
Ha a Momentum magasan a nulla szint fölé emelkedik ez túlvett piacra utaló jel, ha pedig a Momentum mélyen a nulla szint alá esik, akkor ez túladott piacot jelent.
A túlvett és túladott szignál akkor igazán megbízható, ha nincs trendszerű mozgás a piacon, vagyis az árfolyamcsúcsok és árfolyamvölgyek hosszabb időn keresztül hasonló szinteken alakulnak ki.
Bullish és Bearish divergenciát jelez
Az árfolyam és az indikátor közötti divergencia az emelkedő vagy csökkenő trend gyengülésére utal.
Bearish divergencia esetén az árfolyam egyre magasabb csúcsokat ér el, miközben a Momentum csúcsai egyre süllyednek. Ez az emelkedő trend gyengülését jelzi.
Bullish divergenciáról akkor beszélhetünk, ha az árfolyamgörbe egyre mélyebbre süllyed, miközben a Momentum mélypontjai egyre magasabbra emelkednek. Ilyenkor csökkenő trendre lehet számítani.
Fontos kihangsúlyozni, hogy a Momentum csak a trend gyengülését jelzi és nem a trend megfordulását, ezért a trendforduló eljövetelét más jelzéseknek is egyidejűleg meg kell erősítenie.
Moody's A Moody's Investors Service egy pénzügyi kutató, hitelminősítő vállalat. A három legnagyobb hitelminősítő egyike. Hosszútávú besorolásainál Aaa és P közti értékeléseket, míg rövid távú besorolásoknál P-1 és NP közti értékeléseket adnak ki.
MOST ajánlat Mindössze a beadás pillanatában élő ajánlat az automatikus kereskedési rendszerben(ha nem teljesül: törlődik a számítógépből).
Mozgóátlag
(Moving Average)
- Adatsorok kisimításának módszere, amit árfolyam idősoraiban gyakran használnak. Lényegében az adott árfolyam átlagát tekintjük bizonyos időtávban, és az átlagokból képzett pontokból álló egyenest nevezzük így. A mozgóátlagnak több fajtája létezik, így beszélhetünk például: normál mozgóátlagról, súlyozott mozgóátlagról, exponenciális mozgóátlagról stb.
- Egy indikátor, amit gyakran használnak a technikai elemzésben. Egy pénzügyi instrumentum átlagárfolyamát mutatja meg egy adott időszakra vonatkozóan. Általában a mozgóátlagokat a pénzügyi termékek árfolyammozgásainál fellelhető támaszok és ellenállások meghatározására használják. A mozgóátlagok jelzik egy-egy trend irányát, továbbá kisimítják az ár és forgalom ingadozásokat, az úgynevezett "zajokat", néha ez kicsit megnehezíti az indikátor értelmezését.
Mozgóátlag alkalmazása A vételi jelzést akkor kapjuk meg, amikor a részvény árfolyama a mozgóátlagot alulról átszeli, eladási jelzést pedig pont az ellenkező esetben, vagyis amikor az árfolyam fentről metszi a mozgóátlagot. Ez a módszer azonban nem alkalmas arra, hogy a vételi jelzést a legalacsonyabb árfolyamon, az eladásit pedig a legmagasabbon megtegye, hiszen amiatt, hogy az utolsó adat segítségével tudjuk meghatározni a mozgóátlagot, a vételi és eladási jelzések megkésve érkeznek.
Multi time frame Célszerű több idősíkon figyelni ugyanazon temék grafikonját.
Munkanap (Working day) Olyan nap, amelyen a deviza elsődleges pénzügyi központjában a bankok nyitva tartanak. FX tranzakcióknál csak akkor beszélünk munkanapról, ha mindkét pénzügyi központban nyitva tartanak a bankok (keresztügylet esetén, ha az összes érintett deviza központjában nyitva vannak).
Munkanélküli Az a munkaerő felmérésben megkérdezett 15-74 éves személy, aki az adott héten nem dolgozott, és nincs olyan munkája, amelytől átmenetileg távol volt; aktívan keres munkát; rendelkezésre áll, azaz munkába tudna állni, illetve már talált munkát ahol 30 napon belül dolgozni kezd. (ILO definíció.)
Munkanélküliségi ráta A 15-74 éves munkanélküliek száma a 15-74 éves gazdaságilag aktív (foglalkoztatott és munkanélküli)népesség százalékában. (ILO definíció.)
Működési cash-flow/beruházás Adott negyedévvel záródó 12 hó kumulált működési cash-flow-ja, osztva az azonos időszak kumulált beruházásával.
Működő szervezet Az a vállalkozás, amely a tárgyévben, illetve az előző év során adóbevallást (társasági adó, áfa stb.) nyújtott be, illetve a tárgyév során alakult, és a regisztrált költségvetési és társadalombiztosítási, nonprofit, valamint MRP-szervezet.
Mql4 - metaquotes language Expert advisorok, scriptek írására alkalmas, 2011-ben az XTB a témáról webináriumokat tart.
MXN Mexikó fizetőeszközének, a mexikói pesonak a jelölése.

A  B  C  D  E  F  G  H  I J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V W Z

Tőzsdeárnyék szótár m, Működési cash-flow/árbevétel, Működő szervezet, M0, Monetáris bázis, M1, M2, M3, Marge, Margin, Margin/ fedezeti igény, Margin call, Margin szint, Market-Maker, Market order, MAX composite, MAX index idősoros adatai, max, Másik fél, Medián, medve gyertya, Counterparty, Medve piac, Bear market, Megadott időpontig érvényes ajánlat, Megbízás, Money Flow Index, MFI, megszorítás, megtakarítás, Mellőzött deviza, Sidelined, Menedzselt lebegtetés, Managed float, mérleg, Mérleg szerinti eredmény, Mérlegfőösszeg, Mezõgazdasági termékek termelése, Mezõgazdasági termékek termelési indexe, Mezõgazdasági termelõi-felvásárlási árindex, Mezzanine, Mikroökonómia, Microeconomincs, MIND ajánlat, Minimális ármozgás, Minimum price fluctuation, Minimális mennyiségű ajánlat, Minősítés, Rate, MKIK, MMTS, MNB, Monetáris bázis, Monetary Base, MACD - Moving Average Convergence, Divergence, Monetáris politika, Money management, Moody's, MOST ajánlat, Mozgóátlag, Moving Average, Mozgóátlag alkalmazása, Működési cash-flow, beruházás, Multi time frame, Munkanap, Working day, Momentum, Munkanélküli, Munkanélküliségi ráta, Mql4 - metaquotes languagefree counters