ingyenes webstatisztika
Tözsdeárnyék
Magyar Englis
bordó homok kék
Mobil

Tőzsde szótár - "T" - Tőzsdeárnyék

Tőzsdei szótár - T

A  B  C  D  E  F  G  H  I J   K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W Z

T nap A tõzsdei ügyletkötés (adás/vétel) napja.
Take Profit -
(nyereség realizálás)
Egy konkrét árfolyam vagy pipekben megjelölt nyereségi szint megjelölése az adott árhoz képest, amelynél a kereskedő zárni kívánja pozícióját.
Take Profit Order / Exit target Eladási vagy vételi megbízás, mely segítségével a nyereséget realizáljuk egy nyitott pozíción, úgy, hogy megadjuk azt a bizonyos szintet amelyen az rendszert utasítjuk, hogy automatikusan zárja a pozíciót.
Tartomány (Range) Határidős termék adott kereskedési időszak alatti legmagasabb és legalacsonyabb ára közötti különbség.
Támasz Az az árszint, ahonnan rendszeresen megpattan az árfolyam, történelmi szint, amit a legtöbb technikai alapon kereskedő trader figyelembe vesz.
Támasz szintek A technikai elemzés alkalmazásánál megállapított árszint, mely szintnél vételi nyomás várható.
Támaszszintek
(Support levels)
Amikor egy deviza árfolyama olyan szintre emelkedik vagy csökken, ahol (1) a technikai elemzési technikák szerint az árfolyam visszapattan; (2) a monetáris hatóság beavatkozik, hogy megakadályozza a további lefele irányuló mozgást. Lásd még Ellenállási szint.
Tõkeáttétel (Leverage) Vállalati szinten, egy cég idegen tőke, saját tőke aránya. A határidős ügyleteknél, ahol nem kell kifizetni az ügylet értékét, csak annak egy részét, a margint a kifizetett pénz és az ügylet értéke közti arányt is nevezzük tőkeáttétnek (minél nagyobb, annál nagyobb a kockázat).
Tőkekockázat
(Capital Risk)
A bank azon kockázata, hogy úgy kell fizetnie a másik félnek, hogy nem tudja, az képes lesz-e teljesíteni az ügylet ráeső kötelezettségeit.
Tőkeszámla Az a nyilvántartás, amelyet a magánszemély kérésére - az adóhatóság betekintési jogához való hozzájárulás mellett - értékpapír-forgalmazási tevékenység végzésére jogosult társaság vagy letétkezelésre jogosult pénzintézet vezet a magánszemély befektetéseiről, azonosításra alkalmas módon, az egyes befektetések időtartamának és értékének feltüntetésével.
Tőketartalék A társaság tulajdonosai által véglegesen a cég rendelkezésére bocsátott tőke, mely a jegyzett tőkén felül van. Kibocsátáskor a névértéken felüli rész.
Tőzsde A kínálatot és keresletet legjobban koncentráló piac. Működését és alapítását szigorú törvényi keretek betartásához kötik (tőzsdetagok száma, alaptőke, miniszteri engedély). Magyarországon kettő működik: BÉT, BÁT.
Tõzsdeindex Egy piac alapvető mozgásáról folyamatosan tájékoztató mutató. Részvényeknél általában árfolyamindexet, kötvényeknél hozamindexet használnak.
Tőzsdei likvid értékpapír Az a tõzsdére bevezetett értékpapír, amelyre a vizsgált napot megelõzõ 5 kereskedési nap mindegyikén született azonnali kötés a BÉT-en. A nyilvánosan kibocsátott és a tõzsdére bevezetett állampapírok esetén minden egyes kereskedési napra legalább három elsõdleges forgalmazó jegyez vételi és eladási árat.
Tőzsdei szünet A tőzsde sok okból szünetelhet: Ünnepnap, technikai problémák, stb., de ami ennél fontosabb: van egy beépített mechanizmus az egyes értékpapírok szüneteltetésére. Túl nagy árfolyam elmozdulás esetén, megelőzve a krachot és lehiggasztva a brókereket, automatikusan szünetel az adott részvény kereskedelme a BÉT-en. Ideiglenes, maximum 15 perces szünet akkor lép életbe, ha egy részvény legalább 10, legfeljebb 20 százalékkal (a BUX indexkosárban lévő részvényekre: legalább 8, legfeljebb 15 százalék) mozdul el a bázisártól. Egész napos szünetet akkor rendelnek el, ha legalább 20 százalékkal (BUX kosárban legalább 15 százalék) megy fel-le egy részvény ára a bázisárhoz képest.
T+2 napi elszámolás Olyan elszámolási rendszer amely szerint az üzlet megkötésének napját (tárgynap) követõ második napon történik meg az ügylet pénzügyi teljesítése.
Társadalombiztosítási járulék A társadalombiztosítási (TB) járulék a társadalombiztosítási alapok kiadásainak fedezetéül szolgáló, adójellegű befizetés, amely elsősorban munkaviszony alapján, a munkabér százalékában a munkáltatót és a munkavállalót terheli.
Társasági adó A társasági adó a gazdasági társaságok, valamint a gazdálkodó tevékenységet folytató jogi személyek e tevékenységből származó jövedelmét terhelő adó. Mértéke hazánkban 16%.
TEA Brókercégek által, forgalomarányos befizetésekből álló alap (KELER felügyeli), esetleges nemfizetések esetére.
TEBÉSZ Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége. Mint egy szakszervezet, védi az egyéni befektetők érdekeit a brókercégekkel, kibocsátókkal és az állammal szemben.
Technikai elemzés Múltbéli adatokból kiinduló, alapvetően a chart alakzatait, trendvonalait, támaszait, ellenállásait figyelembe vevő elemzési módszer, ide tartozik az indikátorok használata is, a kereskedési stratégia legfontosabb eleme.
Technikai korrekció (Technical Correction) Piaci hangulattal nem, inkább olyan technikai tényezőkkel indokolható árfolyamváltozás, mint a kereskedési mennyiség és a chartok.
Természetbeni társadalmi juttatás Az államháztartás és a nonprofit intézmények által finanszírozott és a háztartások által egyénileg igénybe vett egészségügyi, oktatási, kultúrális stb. szolgáltatások összessége.
Terület mértékegységek 1 négyszögöl = 3.59665 nm 1 nm = 0.27803 négyszögöl 1 kat. hold = 1,600 négyszögöl 1 kat. hold = 0.57546 ha 1 ha = 10,000 nm
Tick A lehető legkisebb árfolyam elmozdulás, akár felfele, akár lefele.
Trailing stop (csúszó stop megbízás) Stop/loss utasítás, ami aktuális árat követ.
Tranzakció (Transaction) Megbízás teljesüléséből adódó devizavétel vagy -eladás.
Tranzakció napja (Transaction date) Az ügylet megkötésének napja.
Tranzakciós kitettség A jövõben biztosan megtörténõ vagy már jelenleg folyamatban levõ tranzakciókból eredõ potenciális nyereség vagy veszteség. A tranzakciós kitettségre jó példa az aláírt, de még nem szállított értékesítése szerzõdés, a helyi devizára nem konvertált
Trend Az olyan piaci mozgás, amikor egy instrumentum ára a higher high higher low,vagy a lower high lower low elvet követi, azaz monoton nő/csökken.
Trendvonal A szélső értékek (aljak és tetők) összekötéséből adódó vonal.
T.S.E. -
Tokyo Stock Exchange
Tokió értéktőzsdéje. Legfontosabb indexe a Nikkei.

A  B  C  D  E  F  G  H  I J   K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V W Z

Tőzsdeárnyék szótár t, T nap, Take Profit, nyereség realizálás, Take Profit Order / Exit target, Tartomány, Range, Támasz, Támasz szintek, Támaszszintek, Support levels, Tõkeáttétel, Leverage, Tőkekockázat, Capital Risk, Tőkeszámla, Tőketartalék, tőzsde, Tõzsdeindex, Tőzsdei likvid értékpapír, Tőzsdei szünet T+2 napi elszámolás, Társadalombiztosítási járulék, Társasági adó, TEA, TEBÉSZ, Technikai elemzés, Technikai korrekció, Technical Correction, Természetbeni társadalmi juttatás, Terület mértékegységek, tick, Trailing stop, csúszó stop megbízás, Tranzakció, Transaction, Tranzakció napja, Transaction date, Tranzakciós kitettség, Trend, trendvonal, T.S.E. Tokyo Stock Exchangefree counters